Dấu ấn vùng biên

ALĂNG NGƯỚC |

Với đặc thù địa phương vùng miền núi, những năm qua Đảng bộ huyện Tây Giang luôn chú trọng đến công tác  xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và hướng đến hoàn thành mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm, Đảng bộ huyện Tây Giang tự hào với những thành quả đã đạt được trên tất cả lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi chung vì mục tiêu xây dựng địa phương phát triển bền vững, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân miền núi.

Một góc trung tâm hành chính huyện Tây Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Một góc trung tâm hành chính huyện Tây Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đổi mới phương thức

Ông Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, cùng với công tác chỉ đạo nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ còn chú trọng triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng chi bộ và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đảng viên cơ sở, nhất là địa bàn vùng biên giới. Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 21-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn triển khai sâu rộng nội dung phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời giao cho các tổ chức đăng ký thi đua, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên và quần chúng nhân dân. Để đổi mới công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao nhận thức lý luận chính trị với nội dung phù hợp, Đảng bộ huyện xây dựng nhiều phương pháp truyền đạt và học tập có hiệu quả. Trong đó, chú trọng việc nâng chuẩn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng trang bị kiến thức về xây dựng Đảng, cũng như các chủ trương, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng bộ huyện Tây Giang hiện có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 1.682 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ huyện đã thành lập các Đảng bộ Cơ quan Đảng - Mặt trận - đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện; kết nạp được 587 đảng viên. Bình quân hàng năm, toàn đảng bộ có hơn 63% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 10% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện cũng đã phối hợp tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung tại địa phương cho gần 170 đối tượng và một lớp đại học luật cho 140 học viên; mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 40 đối tượng.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy Tây Giang còn gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sự gắn kết này đã tạo sức lan tỏa, trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Ngoài các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi Phó Bí thư trực Đảng ủy và Bí thư chi bộ giỏi..., các chi bộ cơ sở còn đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ, như một dịp để tự kiểm điểm, đánh giá đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên và thu hút 100% cán bộ, công chức tham gia đạt kết quả chất lượng. “Trước khi ra nghị quyết về vấn đề gì, chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng, nhằm đưa nội dung nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cạnh đó, để công tác phát triển đảng viên được hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn định kỳ về phương thức hoạt động cho bí thư chi bộ thôn và khuyến khích cán bộ xã về làm bí thư chi bộ ở các thôn vùng biên giới khó khăn” - ông Liếc cho biết thêm.

Đồng bào vùng cao Tây Giang phơi thóc sau vụ mùa bội thu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Đồng bào vùng cao Tây Giang phơi thóc sau vụ mùa bội thu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tạo sức mạnh cho Đảng

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tây Giang đạt hơn 411tỷ đồng, xây dựng 176 công trình; toàn huyện có 3.506/4.135 hộ (thuộc 56/70 thôn của 9 xã) sử dụng điện lưới sinh hoạt ổn định; 10/10 xã phủ sóng di động; có 3 trạm phát sóng truyền hình, cùng 5 trạm truyền thanh không dây. Hàng năm, giá trị sản xuất toàn xã hội tăng bình quân gần 14%; hình thành 83 khu chăn nuôi tập trung với tổng đàn gia súc hơn 10.500 con; tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt hơn 724 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tây Giang phấn đấu đưa tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,11%; tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt hơn 5.300 tấn; thu nhập bình quân đầu người hơn 21 triệu đồng/năm; có hơn 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh...

Không nằm ngoài mục đích nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ qua Huyện ủy Tây Giang đã xây dựng nhiều kế hoạch, chỉ thị phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trong đó, đặc biệt coi trọng đến công tác phát triển đảng viên, xem đó là nhiệm vụ trọng yếu tạo nguồn sinh lực cho Đảng. Bởi vậy, cùng với công tác “dân vận khéo”, Huyện ủy Tây Giang tập trung mở các lớp cảm tình Đảng theo từng vùng để quần chúng có cơ hội đăng ký học tập. Trên cơ sở xét duyệt hồ sơ kết nạp vào Đảng của quần chúng, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức mỗi tháng họp xét 2 lần, đảm bảo quyền lợi để những quần chúng thật sự ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Trước đây, mỗi năm chỉ họp xét duyệt hồ sơ xin kết nạp vào Đảng của quần chúng 2 lần. Cách làm đó đã hạn chế rất nhiều đến công tác phát triển đảng của địa phương, khiến tồn tại tình trạng “trắng đảng viên” ở các thôn vùng sâu, biên giới. Đổi mới phương thức, chúng tôi đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và y tế, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn đảng viên. Riêng đối với đồng bào Cơ Tu bản địa, chúng tôi xác định phải tốt nghiệp cấp 2 trở lên, trừ những trường hợp quần chúng thật sự uy tín, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương và được dân làng đề nghị, nhưng phải hoàn thành chương trình tiểu học” - ông Liếc chia sẻ.

Là tổ chức cơ sở đảng được đánh giá có nhiều phương thức đổi mới trong công tác phát triển đảng, những năm qua Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Tây Giang   đã phát huy vai trò lãnh đạo, thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên về ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí... Ngoài chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi bộ xây dựng đội ngũ cán bộ có lối sống giản dị, lành mạnh và nâng cao ý thức, tinh thần phục vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Văn Diệp - Phó Bí thư Chi bộ đơn vị cho biết, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng, nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tổ chức kết nạp 4 đảng viên mới; 5 năm liền chi bộ được tổ chức đảng cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

ALĂNG NGƯỚC