Sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

;
Thứ Năm, 18/04/2019, 11:00 [GMT+7]

Ngày 17.4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại điểm cầu của tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Đức Hà - Chuyên gia cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) triển khai, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Dành nhiều thời gian thông tin đến các đại biểu về kết quả 3 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là hai nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian qua; đồng bộ trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng của Trung ương đã thể hiện rất rõ quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo quan điểm nhất quán mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định, đó là phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Để xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức, Trung ương xác định chú trọng tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Dịp này, các đại biểu cũng đã được ông Quảng Minh Cường - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Trung ương) quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28.2.2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.