Phú Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy đảng

;
Thứ Tư, 29/05/2019, 15:15 [GMT+7]

(QNO) - Từ ngày 28 - 29.5, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy đảng cho hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các đảng ủy, cán bộ các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, cán bộ văn phòng đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương.

Đại biểu được tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, sử dụng phần mềm quản lý và điều hành công việc trên internet; chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy, công tác thông tin phục vụ cấp ủy; công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; công tác xây dựng các văn bản cấp ủy; thể thức, kỹ thuật trình bày và thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng; công tác tài chính, lưu trữ của Đảng...

HẢI CHÂU

.
.
.
.
.