Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị: Phải gắn với quy hoạch cán bộ

;
Thứ Ba, 23/07/2019, 12:06 [GMT+7]

Những kết quả quan trọng đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (Nghị quyết 32) đã góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III đào tạo lý luận chính trị cho hàng nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Ảnh: N.Đ
Những năm qua, Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III đào tạo lý luận chính trị cho hàng nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Ảnh: N.Đ

Nâng cao nhận thức

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 32, tại huyện Núi Thành tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đều đạt tiêu chuẩn về lý luận chính trị. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 32; phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trong việc tham mưu triển khai thực hiện. Việc chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị được rà soát chu đáo, ưu tiên chọn cử cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo về trình độ lý luận theo quy định đối với từng chức danh, tiếp đến là cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

“Cán bộ sau khi kết thúc khóa học về công tác tại các phòng ban, cơ quan huyện và các xã, thị trấn đã phát huy những kiến thức được học, vận dụng có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện được đào tạo căn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và có bản lĩnh chính trị, năng động trong công tác” - Bí thư Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Tri Ấn nói.

Tại Tiên Phước, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Các kế hoạch, đề án này gắn với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài.

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho biết, ngoài xác định cụ thể đối tượng để chọn cử đi đào tạo lý luận chính trị tại các trường, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương theo chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05… Các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương từng bước được đổi mới nội dung, phù hợp với từng loại chức danh cán bộ, đối tượng. Đến nay, hầu hết đã sử dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử, máy chiếu trong giảng dạy tạo sự sinh động, tránh gây nhàm chán cho người học. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng, tổ chức thu hoạch cũng được đổi mới, trong đó sử dụng cả hình thức trắc nghiệm và tự luận, đánh giá chất lượng nghiêm túc và có thông báo kết quả về cơ quan, đơn vị có người tham gia các lớp.

Gắn với quy hoạch

Tại hội nghị chuyên đề sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho biết, từ năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.070 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được cử đi đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Từ kết quả đào tạo lý luận chính trị, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh; nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị trong quy hoạch cấp ủy các cấp. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch và chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm; một số trường hợp sau khi đào tạo chưa được bố trí, sử dụng phù hợp; nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp; chất lượng, hiệu quả một số lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa cao, chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 32, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền phải chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với quy hoạch cán bộ, phù hợp với từng tiêu chuẩn chức danh. Thực hiện nghiêm việc phân cấp đối tượng đào tạo, thẩm định chặt chẽ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ về đào tạo lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị theo hướng mềm dẻo, gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. “Các cơ quan, ban ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 32 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, phối hợp tổ chức các hội thi, hội giảng, các lớp bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị” - ông Dũng nhấn mạnh.

HÀN GIANG

.
.
.
.
.