Xây dựng hình ảnh Quảng Nam bắt đầu từ những phần việc cụ thể

T.D |

Sáng 11.1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc làm việc với Sở KH&ĐT, Cục Thống kê triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, năm 2021 là năm đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khó khăn, thách thức chưa từng có từ tác động dịch bệnh, thiên tai… Song song với củng cố, kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự, ngành KH&ĐT phải xây dựng chương trình công tác trên cơ sở định hướng, chương trình chung của tỉnh. Lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xác thực, phù hợp, khắc phục tính hình thức, cóp nhặt… mà hầu hết những quy hoạch trước đây thường vấp phải. Xây dựng hình ảnh phát triển của Quảng Nam đảm bảo tầm nhìn chiến lược trên cơ sở đánh giá, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thách thức. Định hướng năm 2021 xây dựng hình ảnh, thương hiệu Quảng Nam bắt đầu từ những phần việc cụ thể nhỏ nhất, tham mưu, hướng đến hiện thực hóa chiến lược phát triển của tỉnh, tác động cụ thể nhất là cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh thống kê trong xu hướng hiện tại phải mang tính phối hợp. Ngành Thống kê nên xây dựng bộ chỉ số, cập nhật hàng quý, tham mưu, phục vụ cho sự chỉ đạo của tỉnh trên nền tảng điều hành thông minh, ứng dụng công nghệ số để cập nhật kịp thời. Thống kê phải mang tính phân tích, dự báo cho 5 năm tới chứ không chỉ dừng ở những tổng hợp con số quá khứ.