Hy vọng từ chính sách mới

ĐĂNG QUANG |

Một loạt nghị định của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành giữa tháng 10 này. Trong đó nổi lên những vấn đề dự báo sẽ tác động tốt đến guồng máy vận hành của cơ quan công quyền cùng đời sống xã hội.

Chuyện đầu tiên phải kể là việc tinh giản biên chế. Dân đã có ý kiến vì gánh nặng ngân sách “nuôi” cán bộ và chi tiêu công. Ậm ạch nhiều năm nhưng bộ máy vẫn cồng kềnh vì chưa có những chính sách hỗ trợ thích đáng, đồng thời còn nhiều lực cản khiến cán bộ chưa thể “tự nguyện” xin nghỉ hưu trước tuổi hay ra khỏi biên chế. Từ khi thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ban hành ngày 20.11.2014 đến nay, việc tinh giản đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên, việc thực hiện theo Nghị định 108 còn một số bất cập, cho nên đối tượng tinh giản chủ yếu là viên chức ngành y tế, GD-ĐT; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác số lượng cán bộ, công chức viên chức tinh giản biên chế còn thấp, chưa bảo đảm tỷ lệ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nay, với Nghị định 113/ 2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15.10), đã bổ sung mở rộng đối tượng tinh giản biên chế. Theo đó, diện cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện thực hiện tinh giản và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; và những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương, cũng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định. Rõ ràng, với việc sửa đổi bổ sung Nghị định 108 bằng Nghị định 113, đã mở thêm cánh cửa để thúc đẩy mạnh việc sắp xếp tinh giản bộ máy theo nghị quyết của Đảng.

Còn việc liên quan đến cán bộ đương chức có quy định đáng chú ý trong Nghị định 110/2018/NĐ-CP là cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện “không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ)”. Khỏi phải kể lại tình trạng bát nháo trong thời gian qua về việc quản lý lễ hội, nhất là một số hình ảnh phản cảm của cán bộ khi tham gia lễ hội. Cho nên, bây giờ cán bộ phải làm gương, mới có thể yêu cầu dân chúng “ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội”, “không nói tục chửi thề”, “không chen lấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự”, và đặc biệt “không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc”…

Từ làm việc, đến đi chơi, rồi lo… cái ăn, Nghị định 109/2018/NĐ-CP hướng đến việc hỗ trợ để tạo ra nông sản sạch và an toàn cho người tiêu dùng. Theo đó, các hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ không sử dụng chất diệt cỏ, phân bón và thuốc trừ sâu hóa học sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể, các đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ; 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông…

Để chính sách đi vào cuộc sống còn cả hành trình dài nữa, tuy vậy, từ các nghị định vừa nêu đã cho thấy tinh thần của “Chính phủ phục vụ” lấy việc có lợi cho dân làm đầu. Tin vui từ ấy! Hy vọng từ ấy!

ĐĂNG QUANG