Rải giống ra đồng

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Quảng Nam, ông Trần Xuân Thọ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỏ bày rằng, để tạo nguồn và lựa chọn cán bộ cần phải biết cách “rải giống ra đồng” rồi lựa những cây tốt mà chăm bón, nhân giống cho mùa sau…

Nhìn lại công tác tổ chức cán bộ, câu chuyện “rải giống ra đồng” được minh chứng khá nhiều trong quyết sách và thực tiễn. Hai ví dụ rõ nhất trong thực tế gần đây là chủ trương luân chuyển cán bộ và Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho xã, phường, thị trấn.

Với công tác luân chuyển cán bộ, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã luân chuyển 136 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ông Trần Xuân Thọ đánh giá, việc luân chuyển đã tạo điều kiện cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phát huy được năng lực, trí tuệ, tích lũy được kinh nghiệm thực tế.

Đối với Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2016, đã tuyển chọn được 419 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy trở lên. Qua 3 đợt tuyển chọn đào tạo, đến nay đã có 268 học viên ra trường về địa phương công tác. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, bố trí công tác cho 30 sinh viên theo dự án của Chính phủ thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND các xã thuộc 3 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Tây Giang; 15 sinh viên theo Đề án tuyển 500 trí thức trẻ về tham gia xây dựng, phát triển nông thôn, miền núi của Chính phủ.

Khái quát thành quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; có sự tập trung cao cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên bên cạnh nhiều kết quả tốt cũng tồn tại những bất cập. Thấy rõ là việc quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ để đào tạo thực tiễn có mặt còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, phong cách làm việc chậm đổi mới, tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao, thậm chí thoái hóa, biến chất, tư lợi, tham nhũng. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ ở một số nơi còn bị động, chưa gắn với quy hoạch. Đáng nói hơn, nỗi băn khoăn trăn trở là Quảng Nam đang thiếu đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý có trình độ cao ở tất cả ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, tính kế thừa trong cán bộ lãnh đạo không tốt, dẫn đến hẫng hụt, bị động trong khi có nhu cầu bố trí, đề bạt...

Với hạn chế kể trên, có thể nói gieo giống là một chuyện còn gặt hái thì không phải ở đâu cũng được mùa kết quả tốt. Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, theo ông Trần Xuân Thọ, cần phải quyết liệt không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các cán bộ không đủ đức đủ tài, cơ hội chủ nghĩa; đồng thời thực hiện nghiêm quy chế cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức, hoặc thay thế đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém phẩm chất năng lực, giảm sút uy tín.

Trên cánh đồng cuộc sống, những hạt giống biết cách thích nghi để tồn tại, nếu quang hợp và tìm được dưỡng chất tốt sẽ nẩy lộc đâm chồi, vươn cành tỏa nhánh. Và tất nhiên, cây bị còi cọc sẽ tự đào thải. Cán bộ hạt giống, nếu được chăm sóc bằng cơ chế chính sách và tạo môi trường công tác tốt mà không phát triển được thì trước tiên phải hỏi chính mình.

NGUYỄN ĐIỆN NAM