Tạo đất dụng võ

NGUYỄN ĐIỆN NAM |

Câu chuyện thu hút người tài đức, có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Quảng Nam, lần nữa được khơi gợi, gây sự chú ý của dư luận. Đó là khi đề án Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020, vừa được UBND tỉnh ban hành (theo Quyết định 3101/QĐ-UBND, với tổng kinh phí thực hiện hơn 32 tỷ đồng).

Theo đề án này, chính sách thu hút áp dụng đối với sinh viên là người Quảng Nam (có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam), hoặc có cha mẹ, vợ/chồng đang sinh sống, công tác tại Quảng Nam. Sinh viên diện thu hút phải tốt nghiệp đại học chính quy tập trung và sau đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, học viện trong nước; sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại  học ở các trường đại học ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu thu hút. Về độ tuổi, tiến sĩ không quá 35 tuổi, thạc sĩ không quá 30, sinh viên không quá 25.

Các đối tượng được thu hút, ngoài việc hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước còn được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ. Mức hỗ trợ cho tiến sĩ là 300 triệu đồng; thạc sĩ: 100 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (đối với các trường trong nước), hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài: 50 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi đối với các trường trong nước: 30 triệu đồng. Ngoài ra, các sinh viên được thu hút về làm việc tại các huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức được tăng thêm 0,1 lần; Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang tăng thêm 0,2 lần; Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang tăng thêm 0,3 lần so với mức hỗ trợ trên.

Rõ ràng, những cố gắng của Quảng Nam là nhằm “tạo ra sự đột phá toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia giỏi có trình độ chuyên môn cao ở các ngành, các lĩnh vực, các địa phương” như  Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30-6-2011 của Tỉnh ủy đã xác định. Sự đột phá ấy không chỉ có lần này, mà trước đó đã có những bước đi xác lập cơ chế ưu đãi khuyến khích với những người tài giỏi trên các lĩnh vực. Ví như, với Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND, ngày 04-3-2014 của UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh giai đoạn 2013-2015. Đặc biệt, qua chính sách thu hút cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học, đã có 32 trường hợp về nhận công tác tại Quảng Nam. Về thu hút bác sĩ theo Quyết định 3116/QĐ-UBND, ngày 11-10-2013 của UBND tỉnh, đã có 25 trường hợp được tiếp nhận.

Chính sách thu hút như vậy đã rõ ràng, nhưng có người tài giỏi về hay không mới là vấn đề. Ai cũng biết đặt ra cơ chế thu hút thì dễ nhưng để có được người tài không đơn giản. Bởi trước hết, việc xác định tiêu chí người tài như thế nào, dựa vào bằng cấp, hay năng lực thực tế, ai sẽ là người nhìn nhận đánh giá cho đúng thật nan giải. Tìm được người tài rồi thì việc giữ chân họ cũng không đơn giản. Một tiến sĩ ngành chuyên môn nào đó về công tác ở miền núi cao sẽ  làm được gì nếu không có môi trường sử dụng tri thức của mình một cách tốt nhất? “Chiêu dụ” bằng tiền tài vật chất không bao giờ đủ, mà điều quan trọng hơn là tạo “đất dụng võ” để người tài thi triển tài năng.

Với những định đề đặt ra trên đây, thiết nghĩ cần đầu tư nghiên cứu thêm về cơ chế sử dụng và tạo môi trường công tác cho người tài giỏi, người có trình độ chuyên môn cao phát huy được năng lực của mình.

Người tài giỏi bao giờ cũng khát khao cống hiến, như “Chiếu cầu hiền” mà vua Quang Trung đã phác lộ: “Sao che mất ánh sáng thì sẽ mất đi vẻ đẹp, người hiền mà không đem tài ra dùng là trái mệnh trời”. Tuy nhiên, người tài muốn được dùng hữu hiệu phải có người dùng được người tài.

NGUYỄN ĐIỆN NAM