Tìm kênh phát sóng

VÕ VĂN TRƯỜNG |

TẠI hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc năm 2013 giữa  Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an tỉnh vừa được tổ chức gần cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Lai quả quyết, năm 2014 công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bác Hồ dạy, công an có đông đến đâu cũng không thể bằng nhân dân. Nhân dân chính là tai mắt của công an.

Một đại biểu công an đặt vấn đề trong công tác tuyên truyền cái khó hiện nay là việc vận động nhân dân đến nghe. Và đại biểu công an này nêu trường hợp cụ thể bản thân khi còn công tác ở huyện Điện Bàn về cơ sở  tổ chức tuyên truyền lĩnh vực an toàn giao thông cho dân có hôm người đến quá ít đã đành lại toàn người già cả, có người đi xe lăn (!).  Điều muốn nói ở đây, đối tượng cần tuyên truyền là những người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông chủ yếu là thanh niên thì vắng nhiều. Thiếu tướng Phan Như Thạch, Giám đốc Công an tỉnh  cũng dẫn chứng, mỗi buổi sáng đi thể dục quanh quảng trường 24.3 nghe các bản tin phát  từ QRT, Tam Kỳ cũng rất phong phú, nhưng người nghe cũng mấy ông già đi thể dục buổi sáng mà tướng Thạch xếp đối tượng này vào nhóm “tử tế” không cần nghe cũng được. Những đối tượng cần được nghe thì đã ngủ “queo râu” sau một đêm ăn nhậu.

  Hội nghị đã có sáng kiến tìm cách thức mới trong công tác tuyên truyền. Đặt vấn đề công tác phối hợp ở đây là cùng với nhà thờ, nhà chùa trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần nghiên cứu lồng ghép trong những dịp đi lễ nhà thờ Chủ nhật hay nhà chùa lễ Phật mùng một, ngày rằm để  vận động nhân dân và những nội dung tuyên truyền nếu được chuyển tải thông qua các cha xứ, sư thầy thì hiệu quả rất nhiều… Một thí dụ cụ thể, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông hằng năm nên khuyến khích nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân, thông qua đó để cảnh tỉnh mọi người… chắc chắn tác dụng rất cao.  

Thời gian qua công tác tuyên truyền nói một cách hình ảnh là “kênh phát sóng”  của chúng ta còn hạn hẹp, chưa đa dạng, chưa tận dụng hết những lợi thế vốn có nên hiêụ quả còn hạn chế. Bởi vậy thiết nghĩ, việc tìm “kênh phát sóng” công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  là cần thiết. Tùy tình hình thực tế địa phương, Mặt trận có thể chủ trì trong công tác phối hợp để hình thành những mô hình mới “ba trong một” ví dụ như “Công an, Mặt trận, nhà chùa vì bình yên thôn xóm”, “Xóm đạo an toàn giao thông”… sẽ góp phần quan trọng, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

VÕ VĂN TRƯỜNG