Hỗ trợ cải tiến sản xuất

TƯ RUỘNG |

Anh Ba Tú Ngọc ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình có 8 sào ruộng lúa, năm 2013 trở về trước vụ nào số diện tích ấy cũng cho năng suất thấp. Theo anh, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó là phương thức sản xuất chưa được cải tiến, nhất là trong quá trình canh tác dùng lượng giống lúa quá nhiều và thường lạm dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Sau khi hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, anh Ba cùng nhiều hộ dân xung quanh được ngành nông nghiệp huyện Thăng Bình và đội ngũ khuyến nông cơ sở tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa theo chương trình IPM kết hợp với sử dụng công cụ sạ hàng. Anh chia sẻ: “Lúc chưa áp dụng chương trình đó, tui và đại đa số người dân trong vùng đều có tập quán sạ dày, bình quân 1 sào vãi 6 - 7kg giống. Chính vì thế, mùa nào ruộng lúa cũng sinh trưởng chậm, đẻ nhánh kém và liên tục bị các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại nặng dẫn đến năng suất thường đạt thấp, mỗi sào chỉ thu được chừng 270kg lúa khô. Khi thực hiện mô hình này, lượng giống gieo sạ 1 sào giảm xuống còn 1 - 1,2kg đối với lúa lai và 2 - 2,5kg đối với lúa thuần. Như vậy, ruộng lúa sẽ có mật độ vừa phải, quang hợp tốt, phát triển mạnh. Thực tế cho thấy, vụ hè thu 2014 năng suất đã tăng vọt lên 330kg khô/sào”.

Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó phòng NN&PTNT Thăng Bình cho biết, vụ đông xuân 2014 - 2015 sắp tới nông dân trên địa bàn huyện sẽ triển khai gieo sạ tổng cộng 8.180ha lúa. Nhằm giúp nhà nông tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, thời gian qua bên cạnh việc tích cực dồn điền đổi thửa để hình thành nên những cánh đồng mẫu lớn thì ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương ở Thăng Bình đã mở hơn 40 lớp tập huấn chuyển giao gói kỹ thuật canh tác lúa theo chương trình IPM kết hợp với sử dụng công cụ sạ hàng cho gần 2 nghìn lượt người. Ngoài ra, huyện cũng ban hành cơ chế trợ giá để giúp người dân có điều kiện đầu tư mua sắm công cụ sạ hàng. Ông Vũ nói: “Từ nguồn vốn phát triển sự nghiệp nông nghiệp, UBND huyện Thăng Bình vừa chi một khoản tiền để hỗ trợ nông dân xã Bình Tú, Bình Giang, thị trấn Hà Lam mua 100 công cụ sạ hàng về phục vụ việc xuống giống. Hiện nay, trên thị trường một công cụ sạ hàng có giá 1,2 triệu đồng, khi người dân mua thì được ngân sách huyện trợ giá 50%”.

TƯ RUỘNG