Lỗi "việt vị"

TƯ RUỘNG |

Vụ vừa rồi, vợ chồng chị Sáu Quế An ở huyện Quế Sơn sản xuất hơn 3 sào lúa. Giai đoạn đầu, thấy ruộng lúa sinh trưởng tốt, họ phấn khởi vô cùng. Thế nhưng, khi tất cả đồng loạt trổ đòng thì mưa lạnh kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị lem lép – thối hạt dẫn đến mất trắng. Chị Sáu than phiền: “Đông xuân năm ngoái, nhờ thời tiết thuận lợi nên tui thu về 650kg lúa khô từ hơn 3 sào đất ấy, còn nay thì chẳng kiếm được hạt mô”. Thấy Tư Ruộng ngơ ngác, chị Sáu tiếp lời: “Chuyện mùa màng thất bại không phải tại ông trời đâu. Công bằng mà nói, nguyên nhân chính là vì tui gieo sạ trước 4 tuần so với lịch thời vụ do ngành chuyên môn hướng dẫn. Mình làm, mình chịu chứ biết trách ai chừ”.

Nghe chị Sáu nói, Tư tôi mới sực nhớ những ý kiến phát biểu trong hội nghị đánh giá kết quả sản xuất đông xuân do UBND huyện Quế Sơn tổ chức mới đây. Theo đó, vụ vừa rồi địa phương này canh tác 2.902ha lúa chủ động tưới và 918ha lúa nước trời. Thống kê cho thấy, năng suất bình quân của 918ha lúa nước trời chỉ đạt 40,7 tạ/ha, giảm 6,1 tạ/ha so với năm trước. Lãnh đạo ngành nông nghiệp và chính quyền một số địa phương ở Quế Sơn cho rằng, nguyên nhân khiến năng suất lúa nước trời giảm mạnh là do nắng nóng hoành hành. Đặc biệt, tại các xã Phú Thọ, Quế Hiệp, Quế Thuận, Quế An, Quế Phong có đến 30,3ha bị mất trắng hoàn toàn vì nông dân xuống giống trước lịch thời vụ.

Theo tìm hiểu của Tư tôi, ngoài Quế Sơn thì ở nhiều vùng của Tiên Phước, Hiệp Đức, Thăng Bình cũng có 173,5ha lúa nước trời chung số phận vì nhà nông gieo sạ sớm hơn 20 - 30 ngày so với khung thời vụ ngành nông nghiệp tỉnh đưa ra.

Hôm nay 20.5, nông dân toàn tỉnh gieo sạ 44.000ha lúa hè thu. Gần cuối tháng 4, Sở NN&PTNT đã phổ biến rộng rãi lịch thời vụ, cơ cấu giống đến một số đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương. Đồng thời đề nghị những cơ quan có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân nắm bắt kịp thời và tuân thủ nghiêm các quy định do ngành chuyên môn đưa ra. Hy vọng mùa này nông dân sẽ không mắc lỗi “việt vị” trong  khâu tổ chức sản xuất.

TƯ RUỘNG