Sạc pin chỉ cần 5 phút
Sạc pin chỉ cần 5 phút
.
22:47 | 22/05/2017
(QNO) - Loại pin mới chỉ cần 5 phút để sạc đầy sẽ phục vụ cho các loại điện thoại thông minh bắt đầu từ năm 2018.
.
.
.
.
.
.