Tập trung đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ

;
Thứ Năm, 09/05/2019, 09:50 [GMT+7]

Theo ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở Khoa học & công nghệ (Sở KH&CN), năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều phòng ban, cơ quan, đơn vị phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu KH&CN. Cụ thể, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng. Trong năm, sở tiếp tục được cấp vốn đầu tư xây dựng Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II) tại xã Tam Đàn, Phú Ninh và dự án cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (trực thuộc sở).

Cũng theo ông Tích, đến nay, Sở KH&CN đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của sở; cơ cấu tổ chức của sở gồm 6 phòng, 1 chi cục, giảm 1 phòng so với bộ máy tổ chức hiện nay. Sở cũng đã xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở theo Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sở đã hoàn chỉnh xong công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 -2025 theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy...

Giai đoạn 2019, Sở KH&CN tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định; công tác luân chuyển và chuyển đổi vị trí làm việc đối với các cán bộ thuộc diện chuyển đổi. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở công nghệ sinh học - giai đoạn 2; xây dựng Phân khu chức năng ứng dụng và thông tin KH&CN tỉnh...

H.LIÊN
 

.
.
.
.
.