4 đề tài nghiên cứu được lựa chọn là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

;
Thứ Tư, 12/06/2019, 09:40 [GMT+7]

Sáng 11.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các thành viên trong Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2019 để nghe góp ý, thống nhất lựa chọn những đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn thành nhiệm vụ KH&CN của tỉnh đợt 1 năm nay.

Đến nay, Sở KH&CN đã nhận được 33 đề xuất là nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019, trong đó có 4 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và 3 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn. Qua rà soát điều kiện thực tế, tính khả thi của các đề tài, tham mưu của Sở KH&CN và trên cơ sở góp ý của các thành viên tại buổi làm việc, Hội đồng tư vấn thống nhất lựa chọn 4 đề tài sẽ trở thành nhiệm vụ KH&CN của tỉnh đợt 1 năm 2019. Cụ thể, có 3 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội gồm các đề tài: “Nghiên cứu, biên soạn từ điển làng nghề truyền thống ở Quảng Nam”, “Nhận diện tác động và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại tỉnh Quảng Nam”, “Nghiên cứu các giải pháp phát triển dịch vụ logistic tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Ngoài ra, có 1 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội được lựa chọn là đề tài “Nghiên cứu, đánh giá giá trị, xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống công trình tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống của người Việt tại Quảng Nam”.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý, thảo luận làm rõ thêm nội hàm, phạm vi, đối tượng nghiên cứu, ý nghĩa và những tác động khi thực hiện các đề tài, đồng thời được lựa chọn là những nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong năm nay.

TRẦN ĐỨC

.
.
.
.
.