Mozilla thiết kế logo mới cho Firefox

;
Chủ Nhật, 16/06/2019, 11:19 [GMT+7]

(QNO) - Firefox đang nhận được một logo mới có nghĩa là thương hiệu này hiện đại diện cho nhiều hơn một trình duyệt.

Các biểu tượng mới cho Firefox
Các biểu tượng mới cho Firefox.

Trang Techcrunch cho biết, với các sản phẩm như trình quản lý mật khẩu Lockwise, dịch vụ chia sẻ tập tin riêng tư, dịch vụ Send và các công cụ bảo mật như Firefox Monitor, Mozilla đã mở rộng thương hiệu rất nhiều. Đó là một thách thức mà không một chuyên gia thương hiệu nào có thể từ chối, do đó, không có gì ngạc nhiên khi tổ chức thực hiện một nhiệm vụ cho các logo mới và cập nhật cho thương hiệu Firefox mang tính biểu tượng của nó.

Mozilla cho biết bản cập nhật cũng bao gồm bảng màu mới, hình dạng mới và kiểu chữ hiện đại. Nhóm thiết kế cũng nhấn mạnh khả năng tiếp cận, áp dụng tiêu chuẩn màu sắc và kiểu mẫu dễ truy cập giúp cho thương hiệu mở ra cho mọi người, ở mọi nơi.

Mozilla cảm thấy cần phải phát triển thương hiệu Firefox do phạm vi gia tăng các dịch vụ và sản phẩm mà hãng cung cấp. Chúng bao gồm trình duyệt, dịch vụ chia sẻ tập tin được mã hóa và trình quản lý mật khẩu mà Mozilla cho biết chỉ là khởi đầu của gia đình sản phẩm Firefox. Với nhận diện mới, Mozilla hy vọng sẽ giúp việc đưa thương hiệu Firefox đi xa hơn trong tương lai.

Mozilla nhận ra thương hiệu mới vẫn chưa hoàn hảo. Nhóm thiết kế sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi về cách cải thiện thương hiệu Firefox làm sao để ngày càng thân thiện với người dùng.

TẠ XUÂN QUAN

.
.
.
.
.