Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử

T. LỘ |

(QNO) - Viễn thông Quảng Nam vừa phối hợp Sở Y tế xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) trên địa bàn của tỉnh. 

Hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp thông tin cần thiết giúp các bác sĩ truy cập hệ thống HSSK cá nhân
Hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp thông tin cần thiết giúp các bác sĩ truy cập hệ thống HSSK cá nhân

Phần mềm EHR nhằm ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế, được cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Hồ sơ này cung cấp thông tin sức khỏe của người bệnh cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin quản lý sức khỏe cũng giúp ngành y tế hoạch định chính sách tốt hơn vì có những bằng chứng về thực tiễn. Từ đó giúp y, bác sĩ chẩn đoán và điều trị bệnh đúng với tiền sử bệnh đã lưu trữ trên hồ sơ

Việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng y tế điện tử, từng bước xây dựng và phát triển y tế thông minh chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần hiện đại hóa ngành y tế đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới theo Nghị quyết 20-NQ/TW.

TAGS