Công ty Điện lực Quảng Nam: Hành trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nguyễn Quang Vinh |

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” do Tỉnh ủy vừa tổ chức. Công ty Điện lực Quảng Nam là một trong 2 doanh nghiệp được UBND tỉnh khen thưởng. Đây là động lực để công ty tiếp tục xây dựng và hình thành văn hóa doanh nghiệp (VHDN), góp phần phát triển ổn định.

Xây dựng VHDN từ ý thức tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. Trong ảnh: Công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam xây dựng công trình điện. Ảnh: N.Triều
Xây dựng VHDN từ ý thức tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. Trong ảnh: Công nhân Công ty Điện lực Quảng Nam xây dựng công trình điện. Ảnh: N.Triều

Tài sản vô hình

Có rất nhiều định nghĩa về VHDN, nhưng nếu hiểu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 thì có thể hiểu VHDN là toàn bộ các giá trị văn hóa được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển của một doanh nghiệp (DN). Hiểu như vậy thì VHDN là cái riêng có, là những đặc trưng cụ thể, riêng biệt đối với mỗi loại hình DN. Trước hết, đó là sản phẩm của những người cùng làm trong một DN; nó xác lập một hệ thống các giá trị, các quan niệm, tập quán và truyền thống chi phối tư tưởng, tình cảm và hành vi của các thành viên trong DN. Như vậy, khi VHDN hình thành đậm nét sẽ tạo nên sự khác biệt giữa các DN với nhau, kể cả các DN trong cùng ngành, cùng lĩnh vực và được coi là truyền thống của mỗi DN.

Do đặc thù của sản phẩm điện mang tính xã hội hóa cao nên ngành điện gắn bó hữu cơ với tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế; mọi người có thể là đối tác và là khách hàng của ngành điện. Do sản phẩm điện năng là nhu cầu thiết yếu, phải bảo đảm tính chất an toàn, liên tục, hơn nữa lĩnh vực điện đang còn độc quyền tự nhiên, vì vậy để phục vụ tốt khách hàng, nâng cao uy tín, giữ vững thương hiệu và tránh độc quyền thì cần phải có VHDN. Quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX về xây dựng “nhân tố con người và yếu tố văn hóa”, ngày 12.10.2004, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam quyết định thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng VHDN”, dựa vào Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) định hướng nội dung VHDN công ty. Sau khi có sự góp ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở KH-CN, Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 5.2006, công ty ban hành cẩm nang “Những nội dung chủ yếu VHDN Điện lực Quảng Nam”.

Nội dung VHDN của công ty gồm 2 phần là xây dựng môi trường văn hóa và xây dựng văn hóa kinh doanh. Qua đó xác định mục tiêu, chuẩn mực đạo đức, định hướng hành vi, quy định những điều cần làm và nên tránh, quy định các mối quan hệ xử sự trong và ngoài công ty. Đối với quan hệ đồng sự, cộng sự tập trung duy trì kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật; chuẩn hóa mọi hoạt động quản lý, chuẩn hóa các mối quan hệ xử sự; xây dựng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt; kiên trì thực hiện các mục tiêu ổn định và phát triển đơn vị. Đối với quan hệ đối tác, khách hàng và xã hội thì đặt trọng tâm coi trọng lợi ích của khách hàng trong quá trình sử dụng điện năng và các dịch vụ viễn thông.  

Động lực phát triển

Quá trình triển khai VHDN tại Công ty Điện lực Quảng Nam tuy mới mẻ, song Đảng ủy công ty đã quyết tâm và “dám nghĩ, dám làm” nhằm giáo dục, truyền đạt đến người lao động, xây dựng chữ “tâm” trong mỗi con người, đồng thời tăng cường uy tín, tạo dựng thương hiệu và cải thiện hình ảnh của ngành điện. Cơ sở của mọi hành xử trong hoạt động kinh doanh là đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết. Trong nền tảng VHDN bước đầu được tạo dựng, mỗi cá nhân được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội phát huy năng lực cá nhân, phát huy tính sáng tạo và tinh thần làm việc tập thể. Ngoài ra, những hoạt động văn hóa và việc làm từ thiện, cứu trợ mà công ty đã chia sẻ với đối tác, khách hàng và cộng đồng trong suốt những năm qua đã giúp khơi dậy tình đoàn kết, những giá trị nhân văn truyền thống trong mỗi tập thể, cá nhân.

Qua thực hiện VHDN, công ty đã xây dựng được môi trường pháp lý đầy đủ, môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, phong cách phục vụ, dịch vụ không ngừng được tối ưu hóa. Trong quản lý kinh doanh, công ty kiên trì thực hiện chế độ “một cửa”, quan tâm thỏa mãn tối đa nhu cầu và lợi ích hợp lý của khách hàng. Đành rằng còn một số hạn chế do khách quan mang lại như thiếu điện trong mùa khô hạn; sự cố mất điện do dông sét, bão lũ; thiếu vốn đầu tư xây dựng công trình điện về vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới, song người dân và khách hàng cũng đã cảm thông và có cái nhìn khách quan, công tâm hơn với những khó khăn của công ty.

Sự thành công trong VHDN của Công ty Điện lực Quảng Nam là nội bộ đoàn kết thống nhất, đặc biệt là kết quả sản xuất - kinh doanh được ghi nhận và khẳng định trong thời gian qua có vai trò đóng góp không nhỏ của VHDN. Chính VHDN sẽ là cơ sở để công ty phát triển và ổn định. Ở một khía cạnh khác, những nội dung, tiêu chí của VHDN là cơ sở rất thuận lợi trong việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đơn vị.

Nguyễn Quang Vinh