Đại Lộc: Thành lập CCN Đại Nghĩa 1 và Đại Nghĩa 2

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập CCN Đại Nghĩa 1 và CCN Đại Nghĩa 2 (xã Đại Nghĩa, Đại Lộc).

Trong đó, CCN Đại Nghĩa 1 có diện tích 13,85ha, CCN Đại Nghĩa 2 có quy mô diện tích hơn 25,5ha. Hai CCN được được định hướng bố trí các ngành nghề: công nghiệp chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, hóa chất, cơ khí chế tạo, điện - điện tử, các ngành công nghiệp phù hợp với vùng nguyên liệu địa phương, ít gây ô nhiễm môi trường.

TRIÊU NHAN