Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống nhựa tại Đại Lộc

H.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa cho phép Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư Nhà máy sản xuất ống nhựa PVC, HDPE và các loại co nối tại Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1 (Đại Lộc) trên diện tích đất do Công ty TNHH Vạn An chuyển nhượng.

UBND tỉnh yêu cầu phía công ty Đệ Nhất chịu trách nhiệm làm việc với UBND huyện Đại Lộc và các sở ban ngành liên quan để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, đất đai, môi trường, lao động… Công ty Đệ Nhất phải lập thủ tục, hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi Sở TN-MT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở TN-MT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đại Lộc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công ty lập hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt và thực hiện các biện pháp an toàn tuyệt đối về môi trường trước khi vận hành nhà máy.

H.L