Điện lực Duy Xuyên: Nâng cao chất lượng dịch vụ

NGUYỄN QUANG SAN |

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt mục tiêu phát triển huyện công nghiệp, Điện lực Duy Xuyên đã không ngừng nâng cao chất lượng cung ứng điện, tạo nền tảng vững chắc, tin cậy đối với khách hàng.

Công nhân Điện lực Duy Xuyên tích cực bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Q.SAN
Công nhân Điện lực Duy Xuyên tích cực bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Q.SAN

Duy Xuyên là một trong những huyện sớm có điện và 100% số hộ dân được cấp điện từ cách đây 15 năm. Hồi ấy, với sự khao khát “có điện” nên bằng mọi nguồn vốn của nhiều chủ sở hữu, lưới điện của huyện phát triển nhanh, nhưng cũng gây ra nhiều hệ lụy về sau do nhiều công trình chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, gây khó khăn trong việc quản lý và cung ứng điện. Ngay sau tiếp nhận hầu hết lưới điện trung, hạ áp nông thôn, Điện lực Duy Xuyên từng bước khắc phục những tồn tại nói trên để hướng đến mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Những năm qua, đơn vị đã tiến hành cải tạo cơ bản những điểm mất an toàn và thay thế toàn bộ công tơ không đáp ứng yêu cầu đo đếm; duy trì việc cấp điện ổn định, an toàn cho địa phương.
Do sớm có điện, kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Bên cạnh nền nông nghiệp phát triển toàn diện, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch cũng lớn mạnh không ngừng. Nhiều làng nghề truyền thống như gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, gốm sứ, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt vải… hình thành và phát triển; nhiều khu du lịch, nhiều lễ hội thu hút du khách. Năm 2012, Điện lực Duy Xuyên đã cung ứng hơn 77,9 triệu kWh; 10 tháng của năm 2013 đạt 71,5 triệu kWh. Cơ cấu dùng điện biến đổi tích cực: điện dùng cho ánh sáng sinh hoạt giảm tương đối, khoảng 55% trong năm 2012 và 10 tháng đầu năm 2013 là 53,3%; điện dùng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ 38,79% tăng lên 41,5%. Hiện tại, đơn vị quản lý hơn 39 nghìn khách hàng, trong đó khách hàng sản xuất là 2.246 khách hàng, là thành phần nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu dùng điện trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế ở Duy Xuyên đều được đáp ứng kịp thời. Qua việc cung ứng điện, Điện lực Duy Xuyên đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy du lịch, phát triển làng nghề, thủy lợi hóa đất màu… Trong xây dựng nông thôn mới, do đã có 100% số hộ có điện, đáp ứng tiêu chí thứ nhất về điện (số hộ có điện trên 85%) ở 14 xã, thị trấn, trở thành động lực chủ yếu thúc đẩy các tiêu chí khác. Tuy nhiên, do lưới điện mới tiếp nhận đang trong giai đoạn cải tạo nâng cấp nên tiêu chí thứ hai về điện (chất lượng lưới điện) ở một số khu vực vẫn chưa đạt yêu cầu. Ngành điện đang xúc tiến triển khai các dự án ADB, KFW, RE2 ở nhiều xã và nâng cấp, cải tạo bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện sẽ được đảm bảo .

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện, Điện lực Duy Xuyên đang tiến hành đồng bộ việc đầu tư cải tạo lưới điện, xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ lao động để nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần làm việc, phong cách giao tiếp hướng đến thực hiện tốt mục tiêu “kinh doanh, dịch vụ khách hàng”. Cùng với đó là việc tăng cường cải cách hành chính, tập trung thực hiện quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp với UBND huyện, giữa điện lực với các xã, thị trấn nhằm tạo môi trường thông thoáng, thiết lập mối quan hệ gắn bó với chính quyền và người dân địa phương, tạo thuận lợi trong cung ứng điện...

NGUYỄN QUANG SAN