Điều chỉnh một số khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020

                                                                                            T.LỘ - LY NGUYỄN |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích KCN Điện Nam - Điện Ngọc từ 418ha xuống còn 390ha; điều chỉnh tăng diện tích KCN Đông Quế Sơn từ 200ha lên 211ha; đồng thời, bổ sung KCN Phú Xuân với quy mô diện tích 108ha vào quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020 và đồng ý chuyển đổi các cụm công nghiệp (CCN): Hà Lam - Chợ Được, Tây An, Đại Tân và Tiên Thọ thành các KCN sẽ được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các Bộ, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp; tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

                                                                                            T.LỘ - LY NGUYỄN