Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH-CN công lập

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 6.3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Bộ KH-CN phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học - công nghệ (KH-CN) công lập.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Quốc Khánh, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ với tinh thần đổi mới và giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho tổ chức KH-CN công lập, nhất là các quyền về thực hiện nhiệm vụ, tài chính và tài sản, về tổ chức bộ máy và nhân lực… nhiều tổ chức KH-CN đã chuyển đổi thành công, khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường, nâng cao đời sống và tinh thần cho cán bộ khoa học.

Tuy nhiên, cũng còn không ít tổ chức KH-CN công lập chưa thành công, chậm chuyển đổi do nhiều nguyên nhân. Tính đến 12.2014, trong tổng số 642 tổ chức KH-CN công lập, có 488 tổ chức đã được phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ (chiếm 76%). Trong đó có 380 tổ chức thuộc các bộ, ngành và 108 tổ chức thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Còn 154 tổ chức khác đang xây dựng hoặc đang trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ.

Thực hiện theo tinh thần Nghị định 115, Quảng Nam hiện có 35 tổ chức KH-CN công lập trên 9 lĩnh vực gồm: y - dược, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, công nghệ thông tin - truyền thông, công thương, xây dựng, văn hóa, KH-CN. Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức KH-CN trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống, khảo nghiệm dẫn nhập giống cây trồng, con vật nuôi, các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp… Tuy nhiên, cho tới nay, hầu hết các tổ chức KH-CN của tỉnh chưa đủ điều kiện để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115. Cả tỉnh chỉ mới có 2 đơn vị sự nghiệp KH-CN công lập trực thuộc Sở KH-CN đã hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm là Trung tâm Ứng dụng & thông tin KH-CN Quảng Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

HOÀNG LIÊN