Kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước

T.B |

(QNO) - Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước có 149 cột tháp ăng ten cao trên 100 m và hàng vạn cột tháp có chiều cao dưới 100m. Tuy nhiên, cho đến nay mới có 68/149 cột tháp cao trên 100 m được kiểm định chất lượng; đối với các cột tháp có chiều cao dưới 100 m các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng chủ yếu đang rà soát số lượng và chất lượng để phân loại, lập kế hoạch kiểm định, bảo trì.

Nhằm hạn chế các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho bản thân công trình, tính mạng người dân, tài sản của các tổ chức, cá nhân trước mùa mưa bão sắp tới, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng công trình tháp ăng ten truyền thông khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa thực hiện việc kiểm định theo yêu cầu; tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra việc thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 30.6.2015.

T.B (theo chinhphu.vn)