Nỗ lực đầu tư lưới điện

NHỊ TRIỀU |

Trên địa bàn tỉnh vẫn còn 5 xã giáp biên với Lào (27 thôn) cùng 57 thôn lẻ khác với khoảng 1,5% dân số chưa được sử dụng điện. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2015, toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn có điện.

Thi công cải tạo lưới điện TP.Tam Kỳ.
Thi công cải tạo lưới điện TP.Tam Kỳ.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam Nguyễn Quang Vinh cho biết, công ty đang tập trung mọi nỗ lực để thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về tăng cường độ tin cậy cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua đầu tư lưới điện và cải tiến phong cách phục vụ để người dân toàn tỉnh được hưởng lợi ngang nhau về điện. Trong các giải pháp đó, vấn đề đầu tư nâng cấp lưới điện có nhiều khó khăn hơn, và không dễ khắc phục trong thời gian ngắn. Bởi theo đề án tổng thể “Cấp điện các thôn bản chưa có điện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020”, Quảng Nam cần phải có hơn 1.000 tỷ đồng mới giải quyết cơ bản về vấn đề lưới điện. Đây là khoảng đầu tư quá lớn so với khả năng ngân sách địa phương và vốn tự có của ngành điện, vì vậy phải chờ xem xét.

Đầu tư cải tạo lưới điện, xây dựng nhánh rẽ và tách công tơ cụm để các hộ dân nông thôn được hưởng thụ điện với chất lượng tốt, giá điện đến hộ đúng quy định là yêu cầu bức thiết và chính đáng. Với chủ trương không để đồng bào các dân tộc thiểu số “khát điện” quá lâu nên UBND tỉnh và EVNCPC xác định phải đầu tư bằng mọi nguồn vốn có thể nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2015 toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn có điện, đồng thời cùng xác định phối hợp trách nhiệm đầu tư. EVNCPC đang chỉ đạo xúc tiến triển khai 2 dự án ADB và KFW nhằm nâng cấp, cải tạo lưới điện tại 47 xã, với vốn đầu tư khoảng 189,4 tỷ đồng, hoàn thành trong năm 2014. Ngoài ra, việc đầu tư cải tạo lưới điện, đầu tư nhánh rẽ và tách công tơ cụm trên địa bàn tỉnh đã được EVNCPC đồng ý tiếp tục đầu tư bằng dự án ADB mở rộng với nguồn vốn khoảng 12 triệu USD (phần vốn tiết kiệm từ dự án ADB của miền Trung - Tây Nguyên), hiện trong giai đoạn khảo sát lập dự án đầu tư, dự kiến triển khai trong 2 năm 2014 - 2015. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện dự án RE 2 mở rộng và các dự án khác do UBND tỉnh đầu tư.

Dự án ADB đầu tư trên địa bàn 38 xã thuộc 9 huyện gồm Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Hiệp Đức, Thăng Bình và Duy Xuyên, tổng cộng hơn 22km đường dây trung áp, trên 291km đường dây hạ áp và 29 TBA phụ tải dung lượng 3.715kVA. Dự án KFW đầu tư 9 xã tại Điện Bàn và Duy Xuyên, cải tạo 581m đường dây trung áp, xây dựng 76km đường dây hạ áp. Đến nay các địa phương đã hoàn thành bàn giao tuyến toàn bộ dự án với một số thay đổi, hiệu chỉnh về thiết kế cho phù hợp với quy hoạch và nhu cầu dùng điện tại địa phương. Ngày 25.4 vừa qua, Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đã phát lệnh khởi công cả 2 dự án và cho tiến hành thi công ngay những hạng mục công trình ở các địa phương không có vướng mắc xảy ra. Từ ngày 21 - 23.5, lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung đã tổ chức kiểm tra tình hình thi công của các nhà thầu xây lắp về hồ sơ thi công, bố trí công nhân, thiết bị xây lắp, chất lượng công trình và biện pháp tổ chức thi công công trình trên địa bàn các huyện Quế Sơn, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Qua kiểm tra đợt 1 cho thấy các gói thầu xây lắp đang được gấp rút thực hiện, các nhà thầu đã và đang tập trung nguồn lực để thi công công trình.

NHỊ TRIỀU