Triển khai bán điện theo giá mới

TRUNG LỘ |

Triển khai thực hiện giá bán điện mới theo thông tư của Bộ Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đồng loạt ra quân thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Chi nhánh Điện Núi Thành triển khai chốt chỉ số các đơn vị sản xuất tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: T.LỘ
Chi nhánh Điện Núi Thành triển khai chốt chỉ số các đơn vị sản xuất tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: T.LỘ

Ông Nguyễn Văn Hường -  Trưởng phòng Kinh doanh (PC Quảng Nam) cho biết, để chuẩn bị cho việc áp giá điện mới, từ ngày 1.8, hơn 150 công nhân của PC Quảng Nam ra quân thực hiện chốt chỉ số công tơ cho gần 21.419 khách hàng ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt. PC Quảng Nam cũng chỉ đạo các điện lực huyện, thành phố gửi thông báo kế hoạch chốt chỉ số công tơ tới tất cả các khách hàng ký hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt và đề nghị phối hợp với ngành điện trong việc giám sát kiểm tra việc chốt chỉ số công tơ. Theo đó, các điện lực trực thuộc thực hiện niêm yết biểu giá điện kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31.7.2013 của Bộ Công Thương tại phòng giao dịch khách hàng và các đội quản lý điện. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên liên quan đến công tác giao tiếp khách hàng về nội dung này và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện giá, cách tính toán hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi giá.

Đối với các hộ khách hàng mua điện sinh hoạt và hộ kinh doanh nhỏ sản lượng tiêu thụ thấp, ngành điện lực áp dụng cách tính tiền điện theo phương pháp nội suy (cách tính là lấy bình quân ngày sử dụng điện trong tháng rồi căn cứ vào mốc 1.8 để xác định lượng điện theo giá cũ và giá mới). Riêng các đối tượng khách hàng lắp đặt công tơ 3 giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện nông thôn, bán buôn khu tập thể, cụm dân cư và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ tiến hành chốt chỉ số để tính theo biểu giá điện mới. Theo ông Hường, trên địa bàn tỉnh có hơn 21.419 điện kế thuộc diện để chốt chỉ số, dù thời điểm nhận thông tin tăng giá điện đến thời điểm có hiệu lực chỉ trong một ngày nhưng ngành điện cố gắng huy động nhân lực thực hiện việc chốt chỉ số hoàn thành trong ngày.

Theo Thông tư 19/2013/TT-BCT, lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giá điện bình quân sẽ được điều chỉnh lên mức 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đồng/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đồng/kWh). Riêng mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 - 50kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp, mức giá điện vẫn giữ nguyên, không điều chỉnh giá. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đủ điều kiện mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên, nếu có nhu cầu thì đăng ký với bên bán điện. Bên bán điện có trách nhiệm hướng dẫn cho bên mua thủ tục đăng ký mua điện theo giá được quy định. Theo dự tính, với biểu giá bán điện ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT, các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50kWh/tháng sẽ không tăng chi. Trong khi đó, các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100kWh/tháng tăng chi 6.800 đồng/tháng, sử dụng 150kWh/tháng tăng chi 10.650 đồng/tháng, sử dụng 200kWh/tháng tăng chi 15.500 đồng/tháng, sử dụng 300kWh/tháng tăng chi 26.000 đồng/tháng, sử dụng 400kWh/tháng tăng chi 37.200 đồng/tháng.

Cùng với việc chốt chỉ số công tơ các hộ khách hàng sử dụng công tơ 3 pha và trạm chuyên dụng, PC Quảng Nam cũng triển khai thực hiện quy định mới theo Thông tư 19/2013/TT-BCT. Theo đó, các đối tượng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt cho nhà ở tập thể của cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, nhà ở của người tu hành... nếu kê khai được số người (4 người) sẽ căn cứ vào sổ đăng ký tạm trú được tính một hộ để áp dụng giá điện bậc thang (theo Thông tư 38/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương trước đây, đòi hỏi phải có giấy đăng ký tạm trú dài hạn mới được hưởng giá điện bậc thang). Tương tự, các đối tượng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt cho lực lượng vũ trang có thể kê khai được số người thì cứ 4 người lập sổ đăng ký trạm trú hoặc lập danh sách cán bộ, chiến sĩ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị được tính một hộ để áp dụng giá điện bán lẻ sinh hoạt bậc thang (trước đây đòi hỏi phải có giấy đăng ký tạm trú dài hạn). Cũng theo Thông tư 19/2013/TT-BCT, lần này có điều chỉnh về sử dụng điện ở các nhà trọ được tính giá điện kinh doanh trước đây được chuyển sang áp giá điện sinh hoạt nhằm giảm chi phí trả tiền điện cho những người thuê trọ mà phần lớn là học sinh, sinh viên và công nhân lao động...

TRUNG LỘ