Khó đạt yêu cầu

Thành Châu |

Thăng Bình là địa phương được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn để thực hiện điểm Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30.4.1975, nay đã phục viên xuất ngũ. Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, huyện Thăng Bình đã có kế hoạch hướng dẫn cụ thể đến ban chỉ đạo các xã, thị trấn; phổ biến thông tin đầy đủ cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách để làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ theo quy định. Sau 4 tháng triển khai, đến nay Ban Chỉ đạo của huyện đã nhận được 1.583 hồ sơ. Tuy nhiên, đáng chú ý là có đến 538 hồ sơ bị trả lại cho các địa phương. Vậy nguyên nhân vì đâu dẫn đến tình trạng này, tháo gỡ những khó khăn trên như thế nào?  

Là địa phương có nhiều hồ sơ nhất trong toàn huyện với 206 hồ sơ, trong đó có 157 giấy tờ gốc, nhưng Bình Tú cũng có số lượng lớn hồ sơ không hợp lệ. Ông Hồ Tấn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Tú cho biết: “Một phần do chưa nắm rõ được những nội dung trong Quyết định 62, phần vì có quá nhiều hồ sơ khá giống với các yêu cầu trong quyết định, nên khi triển khai trong nhân dân, chúng tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhiều người trong số họ đã từng tham gia thanh niên xung phong, chiến đấu ở các mặt trận, nhưng hầu hết giấy tờ để chứng minh mình đã từng tham gia cách mạng lại không còn, nên rất khó xác nhận hồ sơ của họ. Điều này cũng gây nên sự thiệt thòi cho bản thân và gia đình đối tượng”. Ông Nguyễn Ngọc Duẩn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Hà Lam cũng cho rằng, do có quá nhiều nhóm đối tượng giống với các yêu cầu theo Quyết định 62, nên khi triển khai, địa phương chưa phân biệt rõ đâu là nhóm đối tượng có hồ sơ gốc, và đâu là các đối tượng có hồ sơ liên quan.

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Quyết định 62, huyện Thăng Bình vẫn còn 3 địa phương chưa tiến hành thẩm định hồ sơ xét duyệt, đó là Bình Dương, Bình Nam và Bình An. Ngoài những nguyên nhân như đã nêu trên, chính quyền cơ sở cũng chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, còn khoán trắng cho các cơ quan chuyên môn. Ông Trần Văn Thức - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhận xét: “Không nói đến công tác tuyên truyền, năng lực tiếp thu thông tư hướng dẫn của cán bộ xã đội còn hạn chế, chính việc thực hiện không đúng quy trình công khai dân chủ, cơ cấu các thành viên trong ban chỉ đạo không hợp lý, cũng như sự lơ là của chính quyền cơ sở đã vô tình làm cho chúng ta có lỗi với những người đã từng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng”.

Theo kế hoạch, đến ngày 31.12 huyện Thăng Bình sẽ tiếp nhận và tập trung thẩm định toàn bộ hồ sơ cho nhóm đối tượng 1 theo Quyết định 62. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có thể thấy, việc thực hiện Quyết định 62 không đạt như mong mu .

Thành Châu