Vì sao có việc luân chuyển giáo viên ngoài danh sách?

XUÂN PHÚ |

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VIII vừa qua là việc thực hiện Nghị quyết 146 (12.7.2009) của HĐND tỉnh về luân chuyển cán bộ, giáo viên (gọi tắt là giáo viên) từ miền núi về đồng bằng và từ đồng bằng lên miền núi. Bởi có nhiều giáo viên (GV) được luân chuyển không nằm trong danh sách ban đầu.

Hơn 72% ngoài danh sách ban đầu

Theo đề án của UBND tỉnh, kết quả khảo sát tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn có 868 GV các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT của 9 huyện miền núi có thời gian từ 5 năm trở lên (đối với nam), 3 năm trở lên (đối với nữ) tính tại thời điểm năm 2009 trở về trước thuộc diện đủ điều kiện được luân chuyển về đồng bằng theo Nghị quyết 146. Qua 3 năm thực hiện (2010, 2011, 2012), toàn tỉnh đã luân chuyển từ miền núi về đồng bằng được 607 GV. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tại 5 huyện đồng bằng, 2 huyện miền núi và một số trường học, trong số 607 GV được luân chuyển về thì chỉ có 167 người nằm trong danh sách 868 người trong diện khảo sát; 440 người còn lại (chiếm hơn 72%) tuy phần lớn đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết 146 nhưng không nằm trong danh sách khảo sát ban đầu.

Giáo viên đồng bằng lên dạy học ở trường Tiểu học xã Trà Tập (Nam Trà My).
Giáo viên đồng bằng lên dạy học ở trường Tiểu học xã Trà Tập (Nam Trà My).

Báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn - hóa xã hội HĐND tỉnh đặt vấn đề: “Tỷ lệ GV được luân chuyển từ miền núi về đồng bằng trong danh sách khảo sát ban đầu 3 năm qua khá thấp (19,2%) trong khi lộ trình thực hiện nghị quyết chỉ còn 2 năm nữa. Ngược lại, số người ngoài danh sách chuyển về quá nhiều (chiếm 72,4% số GV chuyển về), thậm chí có đến 29 GV vừa không có trong danh sách, vừa không đủ thời gian theo quy định cần được các cơ quan giải trình làm rõ”. Trước đó, tại cuộc làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Nội vụ và Sở GDĐT, ông Nguyễn Đình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh cho rằng luân chuyển ngoài danh sách cũng là việc bình thường vì theo quy định của Nhà nước, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao số GV ngoài danh sách được luân chuyển về lại nhiều gần gấp 3 lần số GV trong danh sách, trong khi số này bắt buộc phải được chuyển về theo nguyện vọng của họ?  Cũng vì vậy nên thời gian qua dư luận cho rằng có tiêu cực để được về đồng bằng.

Đúng nghị quyết

“Nghị quyết 146 là một nghị quyết đầy tính nhân văn, giải quyết được nguyện vọng của nhiều GV công tác lâu năm ở miền núi có nhu cầu luân chuyển về đồng bằng. Thời gian tới, các ngành chức năng, địa phương phải  thực hiện đúng tinh thần của nghị quyết là luân chuyển về phải hài hòa với luân chuyển lên nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục; ưu tiên giải quyết số GV nằm trong danh sách khảo sát ban đầu khi xây dựng đề án. Đồng thời, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của tỉnh cho GV luân chuyển lên miền núi, giúp họ an tâm cống hiến lâu dài”.
(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ)

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, khi lập đề án luân chuyển GV chỉ khảo sát tại các xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn của 9 huyện miền núi và kết quả là 868 người đủ điều kiện có nguyện vọng luân chuyển về đồng bằng. Tuy nhiên, khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 146 lại mở  rộng phạm vi khi quy định đối tượng được luân chuyển là GV trong biên chế công tác lâu năm ở huyện miền núi nên số lượng GV đủ điều kiện luân chuyển thực tế tăng hơn so với khảo sát và không dừng lại các đối tượng  của các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Vì vậy, con số GV đủ điều kiện luân chuyển từ miền núi về đồng bằng không còn là 868 người như khảo sát ban đầu tại thời điểm năm 2009 mà tăng lên 1.168 người. Do đó, thời gian qua việc xét luân chuyển GV từ miền núi về đồng bằng không bó hẹp trong danh sách khảo sát ban đầu mà thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 146.

Trong khi đó, với trách nhiệm quản lý, điều động GV bậc THPT toàn tỉnh, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Tấn Thắng cho rằng thời gian qua sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luân chuyển theo yêu cầu của nghị quyết HĐND tỉnh cũng như những quy định của Nhà nước. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành nhằm điều hòa đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục tại tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trước khi có Nghị quyết 146, ngành cũng đã thực hiện. “Một số trường hợp không đủ thời gian theo quy định nhưng được luân chuyển cũng là bình thường vì đó là do hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất như con nhỏ, bản thân hoặc cha mẹ đau ốm, già yếu không có  người chăm sóc. Tôi khẳng định hoàn toàn không có tiêu cực gì trong việc xét luân chuyển” - ông Thắng nói.

Như  vậy có thể thấy việc luân chuyển GV thời gian qua là không sai so với Nghị quyết 146 nhưng do chưa có sự điều tra, khảo sát bổ sung danh sách GV đủ điều kiện luân chuyển theo đúng tinh thần nghị quyết dẫn đến những bất cập vừa nêu. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quá trình thực hiện (3 năm chỉ luân chuyển 167 GV trong khi chỉ còn 2 năm nhưng còn tới 701 người trong diện khảo sát trước đây) mà còn tạo ra dư luận không tốt trong người dân và cử tri toàn tỉnh.

XUÂN PHÚ