Án có hiệu lực, sao chưa thi hành?

LYNA |

Cuối tháng 9.2012, TAND tỉnh xét xử 7 vụ án hành chính phúc thẩm “Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án đến nay vẫn chưa được thi hành khiến nguyên đơn bức xúc.

Ngày 26.12.2007, UBND tỉnh có Quyết định 4267/QĐ-UBND thu hồi hơn 22 triệu m2 đất, bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng để giao cho Ban Quản lý dự án thủy điện 3 thuê xây dựng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Quyết định này “Giao cho UBND huyện Bắc Trà My và Nam Trà My thực hiện thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng nằm trong phạm vi ranh giới thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án xây dựng lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Chỉ đạo thực hiện việc bồi thường và hỗ trợ; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành”.

Các bản án hành chính phúc thẩm của TAND tỉnh buộc UBND huyện Nam Trà My ban hành quyết định thu hồi đất đối với 7 hộ dân. Ảnh: L.N
Các bản án hành chính phúc thẩm của TAND tỉnh buộc UBND huyện Nam Trà My ban hành quyết định thu hồi đất đối với 7 hộ dân. Ảnh: L.N

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện quyết định nêu trên của UBND tỉnh, UBND huyện Nam Trà My không ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, mà lập bảng kê bồi thường thiệt hại cho những hộ dân trong diện phải thu hồi đất. Đặc biệt là việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân không kịp thời, không phù hợp với bảng giá đất hiện hành tại thời điểm chi trả tiền bồi thường cho người bị thu hồi đất, nên dẫn đến khiếu nại kéo dài.

Các hộ Mạc Xuân Nguyên, Hoàng Ngọc Trác, Nguyễn Ngọc Rân, Bùi Viết Ảnh, Phạm Đức Hội, Ngô Thị Kết và Nguyễn Thị Đào thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại, do đó đã khiếu nại nhiều năm nhưng không được UBND huyện Nam Trà My giải quyết thấu tình đạt lý. Vì thế, các hộ dân nêu trên đã khởi kiện vụ án hành chính. TAND huyện Nam Trà My thụ lý vụ án và ra các bản án hành chính sơ thẩm, buộc UBND huyện Nam Trà My ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện áp giá bồi thường, hỗ trợ cho 7 hộ dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau đó, TAND tỉnh xử lý phúc thẩm và cũng ra phán quyết chấp nhận khởi kiện của những người đi kiện, buộc UBND huyện Nam Trà My ban hành quyết định thu hồi đất đối với từng hộ thuộc phạm vi địa giới quản lý hành chính của UBND huyện Nam Trà My.  Riêng việc áp giá bồi thường thiệt hại, TAND tỉnh xác định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, nếu các hộ dân không đồng ý thì có thể khởi kiện UBND tỉnh về việc áp giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bản án hành chính phúc thẩm của TAND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật từ cuối tháng 9.2012, nhưng đến nay UBND huyện Nam Trà My vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình theo phán quyết của tòa. Nhiều lần các hộ dân yêu cầu UBND huyện Nam Trà My ban hành các quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai và chi trả tiền bồi thường thiệt hại nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết.

Thiết nghĩ, UBND huyện Nam Trà My cần giải quyết dứt điểm vụ việc để 7 hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

LYNA