Ủy ban sai, tòa án huyện cũng sai!

THÂN PHƯỚC THÀNH |

Gần 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Huy liên tục đi kiện chỉ vì UBND huyện Điện Bàn thực hiện không đúng pháp luật về chính sách thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa.

Sau năm 1975, gia đình ông Nguyễn Văn Huy quản lý sử dụng và làm ăn sinh sống trên diện tích đất 1.964,7m2 tại thửa 20, tờ bản đồ số 03, thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc (Điện Bàn). Ngày 9.5.1998, UBND huyện Điện Bàn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho hộ ông Huy 1.715m2 đất thổ cư, diện tích đất còn lại ông Huy vẫn quản lý, sử dụng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Ngày 23.11.2004, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định 4913/QĐ-UB thu hồi 289.917m2 đất do các gia đình, cá nhân và UBND xã Điện Ngọc đang quản lý sử dụng để giao cho Công ty 501 đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư số 1A - đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đồng thời “giao UBND huyện Điện Bàn lập thủ tục thu hồi diện tích đất của từng gia đình, cá nhân được thu hồi đất để giải phóng mặt bằng trong khu vực dự án và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các đối tượng nhận QSDĐ đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng QSDĐ với chủ đầu tư theo quy định”. Tuy nhiên, UBND huyện Điện Bàn không ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường thiệt hại cho từng gia đình, cá nhân, mà lập bảng kê chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các chủ đất bị thu hồi, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Huy. Ông Huy không đồng ý. UBND huyện Điện Bàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ nhà ở, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất, để lấy đất giao cho chủ đầu tư xây dựng công trình.

Ông Huy khiếu kiện gần 10 năm qua, nhưng không lần nào UBND và TAND Điện Bàn giải quyết theo yêu cầu của ông. Đến ngày 12.11.2012, UBND huyện Điện Bàn ra Quyết định 8406/QĐ-UBND thu hồi 945,7m2 đất thổ cư của hộ ông Nguyễn Văn Huy thuộc dự án khu đô thị 1A - đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Diện tích đất ông Huy quản lý sử dụng là 1.194,7m2 (không tính diện tích đất ở 770m2, UBND Điện Bàn tách giao cho bà Hủy, bà Tình là mẹ và chị ông Huy). Năm 2008, Ban giải phóng mặt bằng kiểm kê xác nhận thực tế ông Huy đang quản lý sử dụng 1.194,7m2 đất thổ cư. Thế nhưng, UBND Điện Bàn ra Quyết định 8406/QĐ-UBND thu hồi của ông Huy 945,7m2 đất ở là không đúng thực tế về diện tích và giá trị bồi thường thiệt hại giữa đất ở với đất vườn, nhưng TAND Điện Bàn cho rằng Quyết định số 8406/QĐ-UBND là đúng pháp luật và bác đơn khởi kiện của ông Huy.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, UBND Điện Bàn ra Quyết định 5745/QĐ-UBND ngày 09.8.2013 điều chỉnh diện tích đất thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Huy “từ 945,7m2 lên 1.194,7m2” cho đúng với thực trạng đất ở của ông Huy quản lý sử dụng, nhưng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 2263/QĐ-UB ngày 28.5.2004 của UBND tỉnh (đất ở 200m2, đất vườn 1.515m2). Tại phiên tòa hành chính phúc thẩm, đại diện UBND huyện không chứng minh được việc bồi thường thiệt hại là đúng pháp luật khi thu hồi đất của ông Huy và sự thỏa thuận, phân chia dự án của hai chủ đầu tư (Công ty 501 với Sở GTVT Quảng Nam) đối với hai dự án “lẫn lộn” này.

Vừa qua, TAND tỉnh đã xử theo thủ tục phúc thẩm và ra phán quyết: Sửa Bản án số 04/2013/HCST ngày 12.6.2013 của TAND huyện Điện Bàn; hủy Điều 2 của Quyết định 8406/QĐ-UBND ngày 12.11.2012 của UBND huyện Điện Bàn về bồi thường thiệt hại về đất không đúng pháp luật hiện hành. Với bản án mà TAND tỉnh đã tuyên, UBND huyện Điện Bàn cần sớm sửa sai để trả lại công bằng cho người dân.

THÂN PHƯỚC THÀNH