Vì cái chung, nên đồng thuận

HÀN GIANG |

Khi xã Tam Anh Bắc xây dựng một số hạng mục công trình tại Vũng Lắm,  10 hộ dân định cư ở đây vừa ngăn cản không cho thi công, vừa khiếu kiện tập thể về diện tích đất ngoài bìa đỏ mà họ sử dụng không được bồi thường thiệt hại về đất…

Không đồng thuận

Năm 1992, thực hiện chính sách di dân đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Vũng Lắm, 10 hộ dân đến định cư được Nhà nước cấp cho mỗi hộ 750m2 (diện tích 15 x 50m). Sau đó, các hộ đã vỡ hóa thêm diện tích đất về phía nổng cát liền kề sau nhà. Năm 2007, UBND xã Tam Anh Bắc tiến hành đo đạc hiện trạng, lập hồ sơ địa chính để làm thủ tục cấp bìa đỏ cho các hộ dân khu kinh tế mới Vũng Lắm. Năm 2009, Hội đồng tư vấn xã đã thống nhất đề nghị cấp bìa đỏ cho các hộ dân khu kinh tế mới Vũng Lắm với diện tích 15 x 50m và niêm yết công khai nhưng 10 hộ dân ở Vũng Lắm không có ý kiến gì. Đầu năm 2015, UBND xã Tam Anh Bắc thông báo yêu cầu các hộ thu dọn cây cối, tháo dỡ vật kiến trúc trên diện tích ngoài bìa đỏ mà các hộ sử dụng lâu nay để địa phương xây dựng một số hạng mục công trình trong khu trung tâm hành chính xã. Các hộ dân không đồng thuận, vừa có hành vi ngăn cản vừa làm đơn kiến nghị tập thể gửi đến các cơ quan chức năng.

Trao đổi với chúng tôi, các hộ dân ký đơn kiến nghị thừa nhận sau khi nhận được bìa đỏ họ không phát hiện diện tích đất được công nhận không đúng với hiện trạng đang sử dụng nên không có ý kiến gì. Các hộ dân cũng cho rằng, họ đã sử dụng phần đất ngoài bìa đỏ từ trước ngày 1.7.2004 nên yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ về đất. Bà Đặng Thị Tâm - một người tham gia ký đơn kiến nghị cho biết: “Phần diện tích đất nằm ngoài bìa đỏ do gia đình tôi khai phá, sử dụng ổn định hơn 20 năm nay, không phát sinh tranh chấp với ai. UBND xã Tam Anh Bắc cho rằng diện tích này thuộc quyền quản lý của xã nên thu hồi lại, không thực hiện bồi thường, hỗ trợ, gia đình tôi không thống nhất giao đất”.

Cần tìm tiếng nói chung

Ngày 12.5.2015, UBND xã Tam Anh Bắc có Văn bản số 25/UBND trả lời nội dung đơn kiến nghị của các hộ dân ở Vũng Lắm. Theo đó, khẳng định diện tích đất mà các hộ dân lấn chiếm, yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ về đất, nằm trong quy hoạch khu trung tâm hành chính xã năm 2006, được UBND huyện Núi Thành phê duyệt tại Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 15.3.2006. Ông Huỳnh Lương Trung - quyền Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc cho biết, các hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền hỗ trợ về cây cối, vật kiến trúc nhưng không thống nhất giao đất. Địa phương đã nhiều lần mời các hộ dân lên làm việc, giải thích, có sự tham gia của Phòng TN-MT huyện nhưng không có kết quả. Các hộ dân vẫn tiếp tục ngăn cản, không cho đơn vị thi công đưa phương tiện vào san ủi mặt bằng. “Phần diện tích đất mà các hộ lấn chiếm thuộc quyền quản lý của UBND xã Tam Anh Bắc. Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản luật liên quan đến đất đai thì trường hợp của các hộ dân ở Vũng Lắm không được bồi thường, hỗ trợ về phần diện tích đất lấn chiếm” - ông Trung nói.

Việc chính quyền xã Tam Anh Bắc thu hồi đất ngoài diện tích được cấp cho các hộ dân ở Vũng Lắm để xây dựng khu trung tâm hành chính xã là đúng theo quy định của pháp luật. Thiết nghĩ, các đoàn thể và chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc vận động, tuyên truyền cho các hộ dân hiểu rõ vì cái chung để họ đồng thuận...

HÀN GIANG