Vụ tranh chấp đất đai kéo dài 8 năm tại Quế Sơn: Tòa án "bất lực" vì cơ quan hành chính!

HÀN GIANG |

Vì phải chờ kết quả chỉnh lý bìa đỏ của Phòng TN&MT huyện Quế Sơn mà một vụ kiện tranh chấp quyền sử dụng đất ở thị trấn Đông Phú kéo dài gần 8 năm vẫn chưa được TAND huyện đưa ra xét xử theo luật định.

Mỏi mòn chờ đợi...

Ngày 10.3.2009, TAND huyện Quế Sơn nhận thụ lý vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là hộ bà Nguyễn Thị Công và bị đơn gồm hộ ông Trần Tấn Hòa và ông Trương Văn Mai, cùng trú thôn Cang Tây, thị trấn Đông Phú. Để có cơ sở giải quyết vụ kiện, ngày 5.5.2009, TAND huyện Quế Sơn có Công văn số 01/CV-TA gửi UBND huyện đề nghị xác định nguồn gốc sử dụng đất và thông tin về thủ tục cấp bìa đỏ đối với 3 hộ có liên quan. Công văn nêu rõ: “Đối chiếu hiện trạng đất đang sử dụng của các hộ với diện tích đất được công nhận thì hộ bà Nguyễn Thị Công lệch thiếu 133,4m2; hộ ông Trần Tấn Hòa lệch thừa 51.8m2 và hộ ông Trương Văn Mai lệch thừa 44,6m2”. Theo đó, TAND huyện Quế Sơn đặt vấn đề: Vì sao tổng diện tích đất mà 3 hộ nêu trên đang sử dụng lại thiếu so với tổng diện tích các hộ được giao? Nhà ông Mai xây dựng trước khi ông kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, nhưng có một phần (tường rào bên hướng giáp đất bà Công) nằm ngoài diện tích đất được cấp bìa đỏ?

Việc chỉnh lý bìa đỏ của hộ bà Nguyễn Thị Công cho phù hợp với diện tích đất thực tế được cấp vẫn còn nằm trên giấy. Ảnh: H.G
Việc chỉnh lý bìa đỏ của hộ bà Nguyễn Thị Công cho phù hợp với diện tích đất thực tế được cấp vẫn còn nằm trên giấy. Ảnh: H.G

Tại Công văn số 72/CV-TNMT ngày 27.6.2009, Phòng TN&MT huyện Quế Sơn cho biết, sẽ phối hợp với UBND thị trấn Đông Phú tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh lại diện tích trên bìa đỏ của 3 hộ. Và đề nghị TAND huyện Quế Sơn chờ kết quả chỉnh lý để tiếp tục giải quyết vụ kiện theo luật định. Điều đáng nói ở đây là đã gần 8 năm trôi qua nhưng TAND huyện Quế Sơn vẫn chưa thể đưa vụ kiện trên ra xét xử sơ thẩm... vì phải chờ đợi kết quả chỉnh lý bìa đỏ của Phòng TN&MT huyện Quế Sơn. Bức xúc, bà Nguyễn Thị Công gửi đơn khiếu nại đến các ngành chức năng đề nghị can thiệp, giải quyết. Không hiểu vì lý do gì mà Phòng TN&MT huyện Quế Sơn không ban hành văn bản trả lời, không cung cấp tài liệu, chứng cứ cho tòa án đúng thời hạn!

Vẫn phải tiếp tục chờ...

Công văn số 72/CV-TNMT, Phòng TN&MT huyện Quế Sơn nhận định: về ranh giới các hộ đã có sự thống nhất, thể hiện qua biên bản làm việc giữa UBND thị trấn Đông Phú với các bên đương sự vào các ngày 1.12.2003 và ngày 21.4.2008. Vì thế, việc công nhận diện tích đất của các hộ căn cứ theo hiện trạng đang quản lý sử dụng, dựa trên cơ sở ranh giới mà các hộ đã thống nhất. Tổng diện tích đất mà 3 hộ đang quản lý sử dụng lệch thiếu 37m2 so với được cấp là do sai số trong quá trình đo đạc cấp bìa đỏ. Khi thực hiện đo vẽ cấp bìa đỏ cho hộ ông Mai, ranh giới đất giữa bà Công và ông Mai đã được xác định bằng tường rào lưới B40, do ông xây dựng năm 2004. Như vậy phần diện tích đất mà ông Mai xây dựng nhà nằm trong phần diện tích mà UBND huyện Quế Sơn đã cấp cho hộ ông. Diện tích đất ông Mai đang quản lý sử dụng lệch thừa so với được cấp là do lấn mương tiêu để xây dựng tường rào (hướng tây - PV). Ngày 10.7.2009, Phòng TN&MT huyện Quế Sơn ra Thông báo số 80/TB-TNMT về việc chỉnh lý bìa đỏ của hộ bà Nguyễn Thị Công cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất thực tế. Tuy nhiên, hộ bà Nguyễn Thị Công không thống nhất với lý do hiện trạng đất thực tế của gia đình bà bị thiếu so với được cấp, trong khi 2 hộ kia có diện tích đất bị lệch thừa so với được cấp nhưng không bị chỉnh lý? Vì thế, cho đến nay, việc chỉnh lý này vẫn còn nằm trên giấy.

Do phải chờ Phòng TN&MT huyện Quế Sơn lập hồ sơ điều chỉnh lại diện tích trên bìa đỏ của 3 hộ theo Công văn số 72/CV-TNMT nên TAND huyện Quế Sơn buộc phải quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ kiện. Ông Nguyễn Tấn Long - Chánh án TAND huyện Quế Sơn khẳng định: Thời gian qua, TAND huyện liên tục có công văn đôn đốc Phòng TN&MT huyện nhanh chóng giải quyết, thông báo kết quả cho tòa. “Theo quy định, trong thời gian 4 tháng kể từ ngày nhận thụ lý hồ sơ, tòa án phải ra quyết định tạm đình chỉ, chuyển vụ án hoặc đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trong trường hợp này, TAND huyện Quế Sơn ra quyết định tạm đình chỉ vụ kiện để chờ kết quả giải quyết của Phòng TN&MT huyện Quế Sơn. Khi nào lý do tạm đình chỉ không còn, ở đây, cụ thể là Phòng TN&MT huyện có văn bản thể hiện quan điểm là xử lý rồi hay không xử lý nữa, TAND huyện Quế Sơn mới đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm theo luật định” - ông Long nói. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Long, ngày 21.10 vừa qua, TAND huyện và Phòng TN&MT huyện đã có cuộc họp, thống nhất hạn định đến cuối tháng 10 này phải giải quyết xong các vấn đề liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất nêu trên. Khi đó TAND huyện Quế Sơn sẽ tiếp tục giải quyết vụ kiện.

HÀN GIANG