Yêu cầu chính quyền xã Đại Tân dừng việc lấy đất sét ở thôn Mỹ Nam

H.Phúc |

(QNO) - Từ phản ảnh của người dân thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân (Đại Lộc) về việc chính quyền xã Đại Tân tự ý tổ chức bán đất sét sản xuất cho các nhà máy gạch trên địa bàn, Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh (gồm: Sở Tài nguyên - môi trường, Công an tỉnh) vừa kiểm tra thực địa và làm việc với địa phương. Vào thời điểm kiểm tra tại khu vực gò Ông Nho - thôn Mỹ Nam đã xảy ra tình trạng khai thác đất sét với diện tích khoảng 1.800m2, hiện trường để lại 1 chiếc xe múc, không có hoạt động vận chuyển đất.

Theo UBND xã Đại Tân, địa phương đã xin chủ trương từ UBND huyện Đại Lộc bố trí xây dựng khu văn hóa thôn, khu tái định cư và đã được thống nhất thỏa thuận địa điểm. Sau đó, UBND xã đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hòa Thịnh để thực hiện san lấp mặt bằng và vận chuyển khối lượng đất dư thừa để đổ cho trường mầm non xã Đại Tân và khu vực giếng Bà - thôn Mỹ Nam. Ban nhân dân thôn Mỹ Nam đề nghị UBND xã Đại Tân hỗ trợ đất cấp phối đắp đường giao thông nông thôn, nhưng khi thi công, Công ty TNHH Hòa Thịnh có vận chuyển khối lượng đất sét ra khỏi khu vực.

Đoàn kiểm tra kết luận, việc UBND xã Đại Tân cho phép Công ty TNHH Hòa Thịnh lấy đất và vận chuyển ra khu khu vực khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép là chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu địa phương dừng ngay việc cho lấy đất tại khu vực này.

H.Phúc