Hội An sẽ thành lập quỹ Phát triển du lịch

;
Thứ Tư, 19/07/2006, 09:30 [GMT+7]
Quỹ Phát triển du lịch Hội An sẽ được  thành lập nhằm  tái đầu tư sản phẩm, hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa và quảng bá, tuyên truyền các hoạt động chuyên ngành. Theo đề án do Phòng Thương mại  - Du lịch Hội An lập, quỹ sẽ được huy động theo cấp hạng cơ sở lưu trú, áp dụng tỷ lệ % doanh thu và mức thuế môn bài đối với các cơ sở, doanh nghiệp. Dự kiến mức huy động dựa theo cấp hạng cơ sở lưu trú từ 1 đến 2USD/phòng/tháng, nhà trọ cổ 500 nghìn đồng mỗi cơ sở/năm. Tổng mức huy động  mỗi năm ước  khoảng  gần 33 nghìn  USD.Quốc Hải
.
.
.
.
.