Quy hoạch tổng thể khu di tích Mỹ Sơn

;
Thứ Hai, 07/08/2006, 10:17 [GMT+7]

Dự án được triển khai từ nay đến năm 2020. Theo đó, khu di tích được chia thành hai khu vực bảo vệ : khu vực bên trong có diện tích hơn  324.600m2, khu  vực bên ngoài bao gồm cả cảnh quan thiên nhiên rộng lớn có diện tích  hơn 11.255.400m2 . Tổng kinh phí để  thực hiện dự án là 282 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách  nhà nước 172 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ấn Độ, Italia và các tổ chức xã hội khác là 110 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1 : 2006-2012; giai đoạn 2 : 2013-2020) và sẽ được trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

P.T.Phương

.
.
.
.
.