Thành lập Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam

Đông Phương |

Hôm qua 23.5, Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V - 2013  đã ban hành quyết định thành lập Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền Festival Di sản Quảng Nam, do ông Hồ Quang Bửu - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban có nhiệm vụ lập kế hoạch thông tin, tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của festival. Tiểu ban có trách nhiệm thành lập, ban hành quy chế hoạt động và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Báo chí phục vụ festival. Tiểu ban có thể đề xuất điều động cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ công tác thông tin tuyên truyền...

Đông Phương