Tour Mỹ, Canada

;
Thứ Bảy, 15/06/2019, 11:02 [GMT+7]

1. Mỹ: Liên tuyến đông Tây (10 ngày). Giá: 59.900.000 đồng. Khởi hành: ngày 1.9, 8.9, 22.9; 8.10, 13.10, 15.10, 19/10, 20.10, 22.10, 27.10, 29.10; 3.11, 5.11, 10.11, 12.11, 17.11, 19.11,24.11, 26.11; 1.12, 24.12).

2. Mỹ Liên tuyến Đông - Tây (12 ngày). Giá: 69.900.000 đồng. Khởi hành:  22.9, 27.10.

3. Canada – Cuba (12 ngày). Giá: 86.900.000 đồng. Khởi hành: 18.10, 25.10, 1.11, 8.11.

4. Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ (Tặng San Diego) (10 ngày – 9 đêm) New York – Philadelphia – Washington DC – Los Angeles - San Diego - Las Vegas. Khởi hành: 20.6. Giá:  67.900.000 đồng. Khởi hành: 10.7, 31.7. Giá:  72.500.000 đồng.

5. Ghép bờ Đông Hoa Kỳ (6 ngày 5 đêm) New York – Philadelphia – Washington D.C. Khởi hành: 29.3; 24.4; 29.5. Giá: 56.900.000 đồng. Khởi hành: 20.6 – giá  54.900.000 đồng. Ngày 10.7, 27.7 – Giá:  58.800.000 đồng.

6. Ghép bờ Tây Hoa Kỳ (Tặng San Diego). Thời gian (7 ngày 6 đêm) Los Angeles – Las Vegas. Khởi hành: 27.4; 1.6; 23.6. Giá:  52.500.000 đồng. Khởi hành: 13.7, 30.7. Giá:  53.500.000 đồng.

7. Bờ Tây Mỹ  (7 ngày 6 đêm). Khởi hành từ Sài Gòn 23.6. Giá: 39.900.000 đồng. Khởi hành: 14.7. Giá: 43.900.000 đồng. Khởi hành: 27.8. Giá: 41.900.000 đồng.

8. Đông Tây Canada: Toronto – Thousand Island – Vancouver – Victoria (9 ngày 8 đêm ). Khởi hành: 12.7. Giá: 79.900.000 đồng. Khởi hành: 15.9. Giá:  77.500.000 đồng.

9. Bờ Đông Canada: Toronto - Niagara Fall – Ottawa - Quebec - Montreal (9 ngày 8 đêm ). Khởi hành: 18.5. Giá: 74.900.000 đồng.

10. Ghép bờ Đông Canada: Toronto – Niagara Falss – Thousand Island (6 Ngày 5 đêm). Khởi hành: 12.7. Giá: 62.900.000 đồng. Khởi hành: 15.9. Giá:  59.900.000 đồng.

11. Ghép bờ Tây Canada (5ngày 4 đêm) Vancouver. Khởi hành: 24.5. Giá: 51.800.000 đồng.

12. Ghép bờ Tây Canada: Victoria – Vancouver. Khởi hành: 15.7. Giá:  54.900.000 đồng. Khởi hành: 18.9. Giá: 52.500.000 đồng.

VIET DA TRAVEL 269 Núi Thành, Đà Nẵng

Tel : 0236 3647979 – 3647980 – 3647981 – 3749515

Website: www.vietdatravel.com Email: locvietdatravel@gmail.com Hotline: Mr Lộc - 0905651717

V.LỘC

.
.
.
.
.