7% du khách ưa thích tham quan đường mòn Hồ Chí Minh

|

Đặc biệt, có đến 77% du khách thích tham quan đường mòn Hồ Chí Minh, tiếp xúc các cộng đồng người dân tộc thiểu số và tham gia hoạt động dã ngoại. 

alt
Khách dã ngoại tại thác Grăng (Nam Giang).

T.D