Ban hành Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Cù Lao Chàm

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 18.12.2020 của UBND tỉnh).

Quy chế gồm 23 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Trong đó quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc khai thác du lịch tại Cù Lao Chàm; các hành vi bị cấm trong hoạt động du lịch; cấp phép tàu vào, rời bến đón trả khách.

Bên cạnh đó là các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành - vận tải khách du lịch đường thủy nội địa; hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng đường bộ tại Cù Lao Chàm; hoạt động kinh doanh ăn uống; kinh doanh lưu trú du lịch; thể thao giải trí trên biển, hướng dẫn tham quan và các hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ khác.

Quy chế cũng quy định về quyền và nghĩa vụ của khách du lịch; các quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên - đa dạng sinh học; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử tại Cù Lao Chàm và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, phát triển du lịch tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

TAGS