Chờ quy hoạch

ĐỖ HUẤN |

Mạng lưới lưu trú trong dân (homestay) ở Hội An phát triển mạnh nhưng chính quyền thành phố đang bị động vì phải chờ quy hoạch cụ thể. Hội An tìm hướng giải quyết trong khi chờ… quy hoạch.

Mô hình homestay ở Hội An phát triển mạnh, thu hút nguồn lực đầu tư của nhân dân.
Mô hình homestay ở Hội An phát triển mạnh, thu hút nguồn lực đầu tư của nhân dân.

Tính đến nay, toàn thành phố có khoảng hơn 430 cơ sở lưu trú với gần 7.600 phòng đủ yêu cầu phục vụ du khách. Lãnh đạo thành phố cho rằng, hoạt động lưu trú, đặc biệt là mô hình lưu trú trong dân phát triển mạnh, thu hút nguồn lực đầu tư của nhân dân. Chỉ riêng năm 2016 đã có 217 cơ sở với gần 890 phòng lưu trú được đưa vào hoạt động. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành kinh tế du lịch - dịch vụ - thương mại.

Xác định được lợi ích của hoạt động kinh doanh lưu trú và cũng nhận thấy rõ tính phức tạp của công tác quản lý trên lĩnh vực này nên lãnh đạo thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý trên lĩnh vực lưu trú luôn được chính quyền tập trung thực hiện cao độ, kịp thời điều chỉnh định hướng không gian phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trách nhiệm của UBND các xã phường trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khi đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động của các chủ cơ sở cũng được tăng cường. Tuy nhiên mọi việc dường như vẫn chỉ là giải pháp mang tính “tình thế”, thiếu ổn định lâu dài. Bất cập nổi cộm là tình trạng hết chỉ tiêu về cơ sở và cơ số phòng sau khi kế hoạch mới được công bố dẫn đến thành phố phải ban hành nhiều văn bản điều chỉnh quy định, điều kiện và định hướng phát triển mạng lưới. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, về quy hoạch tổng thể định hướng cho sự phát triển lâu dài của mạng lưới lưu trú đang được tỉnh tiến hành trong năm 2017 này, trong đó có Hội An. “Nếu không có quy hoạch của cấp tỉnh, thành phố làm là vi phạm luật. Vừa rồi, một số bà con ở các khu vực về mua đất Hội An với cơ hội là đầu tư về lưu trú. Chúng ta dùng từ báo “hết chỉ tiêu”, người ta rất ngạc nhiên. Họ hỏi “chỉ tiêu này ai giao?”. Chúng tôi nói, thành phố xem xét có nghị quyết về vấn đề này, người ta không tin. Và vừa rồi, Thường vụ phải giải quyết bởi thực sự không có trong luật. Vấn đề này nói như vậy để hết sức thông cảm. Về phần mình, UBND thành phố sẽ xem xét, tham mưu để cho tỉnh làm nhanh. Nhưng làm như thế nào đối với Hội An để đảm bảo không thừa, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, sắp tới UBND sẽ đánh giá vấn đề này để xin ý kiến, chứ bây giờ nói thực, tự đưa ra những việc mà luật không hướng dẫn, luật không quy định là không dám làm” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

ĐỖ HUẤN