Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

KHÁNH LINH |

Sáng 26.5, tại Đà Nẵng, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị công bố, phổ biến và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín tham dự hội nghị.

Theo phê duyệt, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đây là địa bàn có vị trí địa lý thuận lợi và bề dày về lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái, đóng vai trò quan trọng trong phát triển chung của 7 tiểu vùng du lịch Việt Nam.

Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng không chỉ tạo tiền đề cho công tác đầu tư, quản lý phát triển du lịch toàn vùng theo đúng hướng, bền vững, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sự phối hợp giữa các cấp, bộ, ngành, địa phương mà còn giúp khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng để phát triển du lịch biển đảo, trở thành thế mạnh hàng đầu của du lịch Việt Nam. Trên cơ sở các văn bản, đại diện dự án EU, lãnh đạo UBND và Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã trao đổi, thảo luận về giải pháp, mục tiêu, các định hướng phát triển chủ yếu nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch quy hoạch trong thời gian tới.

KHÁNH LINH