Đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế

KHÁNH LINH |

(QNO) - Chiều 25.5, tại TP.Tam Kỳ, Sở KH&CN phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam”. Hội thảo là một phần trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh năm 2016 với nội dung cùng chủ đề trên.

Đánh giá tác động của du lịch đến sự phát triển kinh tế xã hội sẽ giúp cách nhìn nhận về du lịch toàn diện hơn
Hội thảo góp phần nhìn nhận về du lịch một cách toàn diện hơn. Ảnh: K.L

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo khẳng định, du lịch là một ngành có tính xã hội rất cao, sự phát triển của du lịch tác động trên một diện rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Qua nhiều thời kỳ, tỉnh Quảng Nam đều có những chủ trương, chính sách phát triển du lịch. Trong đó, đã xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Quảng Nam trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Gắn phát triển du lịch của tỉnh với du lịch của vùng theo hướng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, bảo đảm sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh; mở rộng, nâng cấp hạ tầng các khu du lịch đã có, nhất là khu vực Hội An, khu vực ven biển. Đồng thời, mở rộng không gian du lịch về phía nam và phía tây của tỉnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm phục vụ du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu chính, viễn thông; xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị lớn tại các khu vực đô thị và hệ thống chợ ở khu vực nông thôn, miền núi nhằm tạo điều kiện lưu thông, tiêu thụ hàng hóa.

Toàn cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: K.L

Mặc dù có những phát triển, từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của kinh tế địa phương, tuy nhiên quá trình phát triển của du lịch Quảng Nam cũng xuất hiện nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của một ngành kinh tế mũi nhọn. Đóng góp của du lịch vào GRDP của tỉnh vẫn còn thấp.

Có nhiều nguyên nhân như sản phẩm du lịch nghèo nàn, đầu tư hạ tầng còn chậm và thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực còn yếu và mỏng... Điều này làm giảm tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế địa phương. 

Thống kê các số liệu về kết quả hoạt động của ngành du lịch cũng đã đặt ra những câu hỏi quan trọng cần được trả lời như: tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh như thế nào và bao nhiêu? Đóng góp của du lịch vào tăng trưởng GRDP địa phương ra sao? Những tác động gián tiếp đối với các ngành, lĩnh vực khác, đối với đời sống của dân cư? Liệu sự đóng góp như vậy có đủ mức khẳng định vai trò mũi nhọn của ngành du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hay chưa?...

sự phát triển của du lịch tác động trên một diện rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
Sự phát triển của du lịch sẽ tác động trên diện rộng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ảnh: K.L

Tại hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích những vấn đề như: cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tại Quảng Nam; hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch tỉnh; các giải pháp tăng cường vai trò và tác động tích cực của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Quảng Nam…

Qua đó, làm rõ các quan niệm khác nhau về ngành du lịch và tăng trưởng kinh tế, nhất là vị trí của ngành du lịch đối với quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế Quảng Nam; các chính sách, giải pháp nhằm tăng cường vai trò của ngành du lịch đến tăng trưởng chung của kinh tế tỉnh hiện nay và thời gian tới.

KHÁNH LINH