Đào tạo kỹ năng xúc tiến du lịch

NGUYÊN NGUYÊN |

Từ ngày 5 - 7.4, tại làng lụa Hội An, Sở VH-TT&DL phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức khóa đào tạo kỹ năng xúc tiến du lịch. Tham gia khóa học này có hơn 60 cán bộ đang công tác tại cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về du lịch cũng như các khu du lịch, tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch trong tỉnh. Nội dung tập huấn gồm: tổng quan chiến lược marketing của du lịch Việt Nam và thị trường tiềm năng của du lịch Việt Nam, marketing điểm đến du lịch, xây dựng và quản lý thương hiệu du lịch, xây dựng kế hoạch marketing điểm đến, cách thức tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, quảng bá du lịch....

NGUYÊN NGUYÊN