Đề xuất chủ trương triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Bàn Than

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề xuất Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho phép về chủ trương triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội trên đất quy hoạch bố trí quốc phòng đối với dự án khu du lịch sinh thái Bàn Than (tại xã đảo Tam Hải, Núi Thành).

Khu vực đề xuất thực hiện dự án có diện tích 156ha (gồm 56ha đất liền, 100ha mặt nước), hiện trạng là đồi núi thấp, chủ yếu là đất nông, lâm nghiệp và các ghềnh đá hoang sơ, cách xa khu dân cư hiện hữu, phần mặt nước là biển. Việc thực hiện dự án khu du lịch sinh thái biển chất lượng cao gắn với bảo tồn và phát huy giá trị thiên nhiên của biển tại khu vực này phù hợp với định hướng quy hoạch và chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái biển, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã đảo Tam Hải nói riêng và của tỉnh nói chung.

VĂN PHIN