Đề xuất đầu tư dự án Dịch vụ du lịch sinh thái rừng dừa nước Tịch Tây

VĂN PHIN |

(QNO) - Công ty CP Đầu tư và phát triển du lịch Biển Rạn vừa có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép nghiên cứu, đầu tư dự án Dịch vụ du lịch sinh thái nông nghiệp cộng đồng rừng dừa nước Tịch Tây (xã Tam Nghĩa, Núi Thành).

Dự kiến dự án có quy mô khoảng 2,9ha, trong đó có các hạng mục chính như khu công viên 1ha, khu nhà nghỉ dưỡng 0,8ha, khu ẩm thực 0,1ha, khu dịch vụ 0,3ha, khu nông nghiệp công nghệ cao 0,5ha, diện tích mặt nước 0,2ha dùng làm bến đỗ phương tiện, đưa khách tham quan rừng dừa, xây dựng các hạng mục dịch vụ trò chơi trên sông…

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 29,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2018 - 2020.

VĂN PHIN