Điện Bàn quy hoạch du lịch tại Điện Phương

Khánh Linh |

UBND huyện Điện Bàn vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn du lịch, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xây dựng đề cương quy hoạch du lịch xã Điện Phương với tỷ lệ 1/5.000.

Đề cương này nhằm làm cơ sở xây dựng quy hoạch cụ thể phát triển du lịch Điện Phương và các vùng phụ cận giai đoạn 2013 - 2020 và xây dựng các chương trình quảng bá du lịch thời gian tới… Đây là kế hoạch nằm trong đề án Phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015 và đề án Phát triển du lịch Điện Bàn giai đoạn 2007 - 2015 nhằm phát huy lợi thế du lịch của xã Điện Phương, nâng cao khả năng kết nối mạng lưới tuyến, điểm du lịch chung của Quảng Nam; hình thành tuyến du lịch Hội An - Điện Phương - Mỹ Sơn, gắn kết với quy hoạch phát triển nông thôn mới và phát triển đô thị huyện Điện Bàn.

Khánh Linh