Dừng thực hiện dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong báo cáo bằng văn bản với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam mới đây, UBND tỉnh cho biết, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đã dừng thực hiện dự án khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam do gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là công ty không đảm bảo năng lực tài chính.

Được biết, trên cơ sở đề nghị thỏa thuận lập dự án khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam cũng như đề nghị của UBND huyện Phú Ninh và báo cáo của Sở Xây dựng, ngày 5.4.2016, UBND tỉnh đã có thông báo thỏa thuận lập dự án xây dựng khu du lịch Thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh trên diện tích đất tự nhiên dự kiến thu hồi khoảng 19,59ha, loại đất rừng phòng hộ.

Hiện, UBND tỉnh tích cực xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác, đầu tư phát triển du lịch văn hóa tại khu vực này. Đồng thời có kế hoạch mời Hòa thượng Thích Nhật Quang - Trưởng ban Quản trị cùng các tăng sư trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến Quảng Nam để trao đổi, gợi ý đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc Lâm tại khu vực hồ Phú Ninh, phù hợp định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Báo cáo của UBND tỉnh nêu rõ, việc xúc tiến, kêu gọi và khuyến khích các tổ chức, cá nhân nghiên cứu đầu tư xây dựng, phát triển du lịch, trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình văn hóa tâm linh sẽ góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, một mặt làm phong phú đời sống tinh thần, vật chất trong khu vực…

CHÂU NỮ