Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 1,5 triệu lượt khách đến tham quan

NHƯ QUỲNH |

(QNO) - Huyện ủy Duy Xuyên vừa thông qua đề án phát triển du lịch huyện Duy Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, với mục tiêu chung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 500 nghìn lượt khách và đến 2025 đạt trên 1,5 triệu lượt khách đến tham quan. Mỗi năm lượng khách đến tham quan tăng bình quân trên 15%. Đến năm 2020 có trên 1.500 lao động, đến 2025 có trên 10.000 lao động tham gia hoạt động phục vụ trong lĩnh vực du lịch. Thu nhập từ du lịch tăng trên 20%/năm. Doanh thu từ du lịch đến năm 2020 đạt mức 150 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 tạo lập được chuỗi kết nối các điểm du lịch: Duy Hải - Trà Nhiêu - Duy Sơn - Hòn Tàu - Thu Bồn - Mỹ Sơn. Đồng thời phát triển một số công trình hạ tầng phục vụ du lịch, giải trí, TD-TT như: trung tâm văn hóa, trung tâm TD-TT của huyện, xã, tập trung huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng các dự án khu dân cư, chợ, khu thương mại.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng và thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Duy Xuyên từ nay đến năm 2020 trên 71 tỷ đồng.

NHƯ QUỲNH