Gần 11 nghìn tỷ đồng thu nhập xã hội từ du lịch

LÊ QUÂN |

Mười tháng qua, sự tăng trưởng mạnh của hoạt động du lịch đã mang lại nguồn thu nhập xã hội lên đến gần 11 nghìn tỷ đồng cho Quảng Nam. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt gần 37.500 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hàng thương nghiệp chiếm trên 68% tổng mức và tăng trên 10%, hoạt động lưu trú và ăn uống chiếm 24%, tăng gần 8%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 theo xu hướng chung của cả nước, tăng 0,21% so với tháng trước và tăng trên 3% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh bình quân 10 tháng qua tăng trên 4% so với cùng kỳ.

Nguồn lực đầu tư du lịch phần lớn được tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp với đa dạng hóa sản phẩm, đã thu hút được lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Tổng lượng khách tham quan, lưu trú trên địa bàn đạt mức tăng trưởng hơn 22%, tương đương với trên 5.784 nghìn lượt. Trong đó, khách quốc tế chiếm 3.495 nghìn lượt, tăng gần 30%. Doanh thu du lịch theo đó cũng đã đạt 4.650 tỷ đồng, tăng gần 25%, mức thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt tới 10.928 tỷ đồng.

LÊ QUÂN