Gần 79 tỷ đồng đầu tư hạ tầng du lịch

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh sẽ dành 78,9 tỷ đồng để đầu tư cấp thiết hạ tầng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu đến năm 2020, hoàn chỉnh việc sửa chữa, nâng cấp, xây mới cầu tàu, bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh cộng cộng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 - 2020, tập trung nâng cấp, chỉnh trang các nhà vệ sinh hiện có, nhưng chưa đạt chuẩn nhà vệ sinh công cộng theo quy định của Tổng cục Du lịch; xây dựng thí điểm 2 nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn...

Giai đoạn này, các doanh nghiệp du lịch sẽ đầu tư mới 11 bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh cộng cộng và 1 cầu tàu, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh.

NGUYÊN BẢO