Khách đến Mỹ Sơn tăng 11,86%

HOÀNG THƠ |

Năm 2017, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Duy Xuyên) tăng cường hợp tác thực hiện khảo cổ trùng tu các nhóm tháp; phối hợp thực hiện dự án trồng tái tạo cây bản địa và kè sinh thái suối Khe Thẻ; xác lập đề án bảo tồn rừng cảnh quan di tích Mỹ Sơn; số hóa hơn 1.000 hiện vật thuộc dự án khu tháp G, các kết cấu công trình kiến trúc ổn định, bền vững; tổ chức các hoạt động trong chương trình lễ hội festival và đón các đoàn khách APEC, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Nhờ vậy, năm 2017 Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đón 352.148 lượt khách, tăng 11,86% so với năm 2016, doanh thu qua vé đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2016.

HOÀNG THƠ